Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Науково-педагогічна діяльність:

Наукова робота кафедри виконується згідно щорічного плану. У 2011 -2012 н.р. окреслено такі напрями роботи:

№ п/п

Вид робіт

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

 

 

Виконавець

 

Термін виконання

1

2

3

4

5

1

Високотехнологічне навчання іноземним мовам.

 

к.п.н.; доц.

Голівер Н .О.

протягом

року

2

Терміносистеми гірничо-металургійної справи.

 

ст. викл.

Лях І.В.

протягом

року

3

Лінгвістичні проблеми науково-технічного перекладу.

 

ст. викл.

Бондар І.Г.

 

протягом

року

Кафедра іноземних мов Криворізького націлнального університету плідно працює в напрямі впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

Інноваційні підходи відображено в наступних методичних розробках: Голівер Н.О. «Англійська мова», Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ,  2010. – 158 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Інновація – електронний модуль з комп’ютерними вправами для самостійної  роботи.

Голівер Н.О. «Інформаційні технології в навчанні: дидактичні проблеми, методичні рекомендації з використання», Кривий Ріг: «Мінерал», 2006.  – 22 с.

Голівер Н.О.«Компьютерные технологи при изучении иностранных языков» , Кривий Ріг: «Мінерал», 2008.  – 24 с.

Висвітлюються теоретичні та практичні питання використання інноваційних комп’ютерних технологій для підвищення ефективності навчання різних категорій студентів.

 Мовна підготовка фахівців забезпечується потужною матеріально-технічною базою. На кафедрі діють 6 студій по вивченню іноземних мов, які оснащенні аудіо та відео технікою. Впровадження високих технологій здійснюється також на базі мультимедійної лабораторії (ауд. 538) – спеціалізованого науково-навчального центру з розробки та застосування сучасних інтенсивних методик та технологій в начальний процес. Для забезпечення постійної роботи під час проведення навчальних занять усі робочі місця студентів та викладачів організовані у власну локальну мережу з можливістю виходу до INTERNET. Базою даних є створений нашими викладачами пакет прикладних програм та навчальних модулів, що складається більш ніж з 70 програмних продуктів.

Одним із нових напрямків у науково-педагогічній роботі зі студентами є дистанційне навчання. Ця досить нова для нашого вузу форма навчання за останні роки стрімко розвинулась завдяки досягненням інформаційних технологій. Дистанційна освіта забезпечує оперативний зворотній зв'язок викладача зі студентом. Викладачі кафедри мали успішний досвід використання дистанційного навчання під час минулорічної епідемії грипу. Викладачами кафедри Костіною Л.С., Соколовою С.В. та Костюк С.С. були розроблені курси “Economics for Economists”, “English for Computing” призначені для навчання студентів економічного факультету та факультет інформаційних технологій.

Участь в олімпіадах

 

 

Участь в конференціях

15 березня 2011р. кафедрою було проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію «Лінгвістичні студії».

Учасники конференції виконували свої роботи на матеріалі іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) й на іноземних мовах.

Єдина Країна! Единая Страна!