Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра комп'ютерних наук та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра економічної кібернетики і управління проектами є випусковою зі спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Управління проектами», які акредитовані за IV рівнем. Велику увагу викладачі кафедри приділяють підвищенню якості та ефективності підготовки спеціалістів, ставлять за мету ознайомити студентів з особливостями фаху, щоб вони якомога раніше усвідомили, які саме фахові знання, вміння та якості необхідні для успіху у майбутній роботі.

Підготовка аспірантів на кафедрі здійснюється за двома спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами та 05.13.22 – Управління проектами та програмами.

Інформація з дисциплін

В процесі навчання за спеціальністю «Економічна кібернетика» студенти вивчають комплекс дисциплін професійного спрямування, гуманітарної, природничонаукової і загальноекономічної підготовки.

Дисципліни професійної підготовки включають предмети: економічна кібернетика; інформаційні системи в економіці; моделювання економіки; системи прийняття рішень; управління проектами інформатизації, інформаційні системи і технології в управлінні, теорія випадкових процесів, теорія оптимального управління.

В рамках загальнонаукових дисциплін студенти вивчають: економіка підприємства; економіко-математичне моделювання; програмування; WEB-дизайн; макроекономіка;, мікроекономіка; економіка праці і соціально-трудові відносини; фінанси, менеджмент; статистика; іноземна мова; філософія; правознавство; політологія; політекономія; історія сучасного світу; соціологія; економічна історія. Після закінчення навчання, фахівці зазначеного напряму та спеціальності одержують кваліфікацію бакалавра, спеціаліста та магістра.

Методологія управління проектами стала фактичним стандартом управління на багатьох підприємствах і застосовується практично у всіх великих корпораціях.

В процесі навчання за спеціальністю «Управління проектами» студенти вивчають комплекс дисциплін професійного спрямування: планування проектний дій, виконання проектних дій, управління інноваційними проектами, психологія управлінської діяльності, проектний аналіз, методи та моделі в прийнятті управлінських рішень, інформаційні технології та ресурси в управлінні проектами, сучасні засоби розробки інтерактивних проектів.

Контактна інформація:

Кафедра економічної кібернетики і управління проектами розташована  в корпус №1 ДВНЗ «КНУ», ауд. № 246, 247, 249.

телефон 409-06-38,  внутрішні телефони: 3-28,3-29;

електронна адреса: ktuekiup@gmail.com; 

Єдина Країна! Единая Страна!