Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Завідувач кафедри ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ – доктор економічних наук, професор                                Нусінов Володимир Якович дану посаду займає з моменту створення кафедри, а саме: з 01.07.2003 року, коли дана кафедра отримала назву обліку, аудиту і фінансового аналізу. Її створення відбулось на базі кафедр економіки, організації та планування гірничої промисловості (рік заснування - 1956), економіки промислового виробництва та будівництва (рік створення - 1983), які здійснювали поглиблену економічну підготовку студентів технічних спеціальностей  університету, а з 1995 року - економістів за напрямом підготовки економіка та підприємництво.

 15.06.2013 року кафедра обліку, аудиту і фінансового аналізу була реорганізована у кафедру обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

А 01.09.2016 року кафедра обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу була перейменована у кафедру ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Наказ №292 від 24.06.16).

У 1983 році Нусінов В.Я. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Організація і планування металургійної промисловості» та отримав кваліфікацію інженер-економіст (диплом КВ               № 605448).

У 1987 році Нусінов В.Я. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (диплом ЭК № 024880).

У 1999 році Нусінов В.Я. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему: «Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва» за спеціальністю 08.07.01 «Економіка промисловості» (диплом ДД № 000673).

У 2003 році Нусінову В.Я. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку та аудиту (атестат ДЦ №007915).

У 2005 році Нусінову В.Я. присвоєно вчене звання професора кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу (атестат ПР № 002882).

Доктор економічних наук, професор Нусінов В.Я. постійно підвищує кваліфікацію, а саме: періодично проходить курси підвищення кваліфікації, стажування в інших навчальних закладах тощо.

Так, у 1995 році завідувач кафедри Нусінов В.Я. отримав сертифікат аудитора серії А № 002014 та щорічно удосконалює професійні знання аудитора за 40-годинною підготовкою.

Крім того, у 2009 році Нусінов В.Я. закінчив Міжнародний інститут бізнесу (International Institute of Business) та отримав ступінь магістра бізнес адміністрування (MBA). Даний диплом визнається у Європі, Канаді та США.

У 2009 році Нусінов В.Я. також пройшов навчання в Інституті професійних фінансових менеджерів (IPFM) та отримав диплом міжнародного зразка зі спеціальностей «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» та «Фінансовий менеджмент».

У квітні 2013 року Нусінов В.Я. взяв участь у семінарі «Міжнародне оподаткування – одноденний курс – типові питання та ситуації» («Internationaltaxationaonedaycoursetypicalquestionsandsolutions»), який проводився компанією «PrіcewaterhouseCoopers» у Києві.

У травні 2014 року Нусінов В.Я. пройшов курси підвищення кваліфікації «Аудит і оцінювання адміністративного менеджменту», які проводилися Дніпропетровським територіальним відділенням Спілки аудиторів України.

У 1998 році д-р екон. наук, проф. Нусінов В.Я. створив наукову школу, яка займається розробкою наукового напряму «Менеджмент в аудиті». Головним завданням наукової школи є дослідження всіх аспектів діяльності організації та розробка рекомендацій щодо зміни практики управління та виявлення сфер діяльності, в яких є найбільші можливості скорочення витрат виробництва.

Також завідувач кафедри Нусінов В.Я. працював дев’ять років у бюджетному комітеті виконкому Криворізької міської ради.

 Завідувач кафедри ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Нусінов В.Я. керує науковими дослідженнями докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри за спеціальністю 08.00.04економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Також виступає опонентом кандидатських, докторських дисертацій та рецензує автореферати, монографії, навчальні посібники і підручники.

Під керівництвом доктора економічних наук, професора Нусінова В.Я. протягом 2010-2016 років підготовлено та захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 2 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Протягом 2010-2016 років Нусінов В.Я. був автором та співавтором багатьох друкованих праць, у тому числі:

-       3 навчального посібнику (у тому числі «Фінансовий аналіз»);

-       більше 10 монографій;

-       більш 200 статей у наукових фахових виданнях та тез доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

У ДВНЗ «КНУ» на посаді завідувача кафедри ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ доктор економічних наук, професор Нусінов В.Я. працює на постійній основі.

Єдина Країна! Единая Страна!