Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра менеджменту і адміністрування створена понад 40 років тому у Криворізькому гірничорудному інституті. Спочатку вона мала назву «Економіки, організації та планування», потім – «Менеджменту і ринкових відносин».

На кафедрі працювало багато відомих вчених і фахівців у різних галузях науки і техніки: економіці, управлінні, гірничій справі, моделюванні економічних систем. Серед них доктори наук, професори Юлій Павлович Астаф’єв, Володимир Іванович Хомяков, Володимир Гаврилович Мацеєв, кандидати наук Микола Дмитрович Бевз, Євген Костянтинович Бабець. Викладачі кафедри мають значний, багаторічний досвід у підготовці кадрів за різними напрямами і спеціальностями.

Зараз кафедру менеджменту і адміністрування очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Лариса Миколаївна Варава. Вона - відомий науковець у галузі стратегічного управління на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, фахівець з питань конкурентоспроможності та інноваційного менеджменту, автор 160 наукових праць.

На кафедрі працюють досвідчені у галузі менеджменту і адміністрування викладачі: кандидати наук, доценти Арутюнян Артур Размікович,  Довгаль Ігор В’ячеславович., Кравцов Олександр Володимирович. Слід відмітити молодих викладачів, які мають високий рівень наукової підготовки та ведення навчального процесу. Це кандидати економічних наук, доценти Сергій Андрійович Ртищев, Олена Всеволодівна Калініченко, Ірина Євгеніївна Мельнікова, Андрій Анатолійович Варава.

За своїм кадровим, науково – педагогічним, інформаційним і матеріально – технічним забезпеченням кафедра повністю відповідає вимогам державних стандартів якості освіти для проведення освітньої діяльності. Базова освіта та спрямованість наукової роботи всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними викладаються.

Викладачами кафедри видано ряд навчальних посібників та наукових монографій, якими користуються студенти–менеджери та студенти інших спеціальностей в методичному кабінеті кафедри менеджменту і адміністрування.

Студенти мають можливість під час підготовки до екзаменів, заліків та виконання курсових і дипломних робіт користуватися електронною бібліотекою дисциплін, де зібрана вся основна методична та навчальна література. При вивченні дисциплін фахової підготовки та виконання курсових і дипломних робіт студенти користуються прикладними програмами.

На кафедрі викладаються дисципліни «Інформаційні системи та технології в управлінні організаціями», «Інформаційні системи та технології в управління зовнішньоекономічною діяльністю», де студенти здобувають не тільки практичні навички використання прикладних програм при виконанні техніко – економічних розрахунків, а і мережевого адміністрування, електронної комерції…

Викладачами кафедри підготовлено методичні матеріали за всіма видами практик: вступу до фаху, виробничими, переддипломною, стажуванням для магістрантів. В них передбачено вивчення роботи менеджерів всіх рівнів управління, особливостей зовнішньоекономічної діяльності на експортоорієнтованих підприємствах, організації, планування, маркетингу та комерційно – фінансової діяльності.

На кафедрі менеджменту і адміністрування створена наукова школа під керівництвом професора Варави Лариси Миколаївни, загальний науковий напрям якої формується в такий спосіб:

«Підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону за рахунок визначення і реалізації ефективних напрямів їх стратегічного розвитку на базі удосконалення менеджменту, маркетингу та систем управління».

Кожного року викладачами кафедри виконуються госпрозрахункові та бюджетні науково – дослідні роботи, до яких залучаються і найкращі студенти. Це дозволяє визначити творчий потенціал студентів та провести обґрунтований відбір майбутніх науковців до аспірантури. Фактично всі молоді викладачі кафедри є випускниками спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». За результатами виконання науково – дослідних робіт за останні роки викладачами, а також студентами опубліковано більше 130 наукових праць.

Багато уваги приділяється стажуванню студентів та магістрантів кафедри в університетах та в компаніях інших країн. Впродовж багатьох років кращі студенти проходять стажування у США, Великобританії, Франції. За програмою TASIS здійснено підготовку фахівців в Університетах Німеччини та Австрії. Це дозволяє виконувати наукові, курсові та дипломні роботи у відповідності до сучасних вимог вищої школи.

Ухвалення угод про співробітництво між кафедрою менеджменту і адміністрування та університетами США та Польщі сприяє виконанню спільних програм з навчання та дослідницьких напрямів наукових робіт.

Студенти спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» постійно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та мають високі результати, займають  призові місця. За останні роки нагороди олімпіад отримали такі студенти: Юр’єва Марина, Шишова Юлія, Мазуренко Наталія, Гориславець Тетяна.

Особливо слід відмітити досягнення студентів кафедри у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту «Global Manegement Challenge Yunior 2011, 2012, 2013». В чемпіонаті змагалися більше 1000 команд з усіх провідних університетів України. Всі три роки наші команди спеціальності «Менеджмент ЗЕД» виходили у Національний фінал чемпіонату і посідали почесні 4 та 6 місця з отриманням відповідного сертифікату. А у регіональному чемпіонаті зі стратегічного менеджменту наша команда стала переможцем.

У 2012 р. магістрантка Шишова Юлія стала переможцем Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент ЗЕД» у Київському національному торговельно-економічному університеті.

За період з 2009 р. по 2014 р. кафедрою менеджменту і адміністрування було проведено 6 Міжвузівських науково-практичних конференцій «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» з виданням щорічно збірників тез. Учасниками конференції є відомі та молоді науковці з усієї України: міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Вінниці, Луганська, Одеси, Кіровограда, Полтави, Тернополя та інших міст. Це дало можливість у квітні 2014 р. провести на базі кафедри Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію, де обговорювались актуальні питання підготовки сучасних менеджерів в умовах адміністративної реформи, розвитку стратегічного управління на промислових підприємствах, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. А у 2015 році конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» набула міжнародного рівня. 

Студенти спеціальності «Менеджмент» на протязі всіх років навчання вивчають посилений курс іноземної мови. Є можливість факультативно вивчати і другу мову. Наприкінці навчання майбутні менеджери фактично володіють однією, а то і двома іноземними мовами.

Це дає можливість нашим студентам проходити стажування за кордоном та захищати дипломні роботи на іноземних мовах: англійській, французькій, німецькій.

Кожного року ряд дипломних робіт наших випускників має прикладний характер, виконуються на статистичній звітності і за фактичною інформацією діяльності управлінських підрозділів підприємств. Результати таких дипломних робіт впроваджуються у практику роботи управлінських підрозділів вже  напередодні їх захисту, про що є відповідні довідки.

Багаторічний високий рівень підготовки фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підтверджується тим, що випускниками кафедри є такі відомі топ-менеджери, як Генеральний директор ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» Костянтин Анатолійович Федін, директор з технологій та виробничого планування Гірничодобувного дивізіону компанії «Метінвестхолдінг» Олександр Миколайович Герасимчук, фінансовий директор Гірничодобувного дивізіону компанії «Метінвестхолдінг» Юлія Сергіївна Данкова, директор Криворізького відділення Дніпропетровської дирекції страхової компанії «Уніка» Вячеслав Олексійович Ковальчук та багато інших.

Кафедра менеджменту і адміністрування продовжує пошук нових підходів до навчально-виховного процесу. Користуючись запитами та побажаннями провідних промислових підприємств регіону кафедра вирішує проблеми удосконалення навчальних планів підготовки майбутніх менеджерів у напрямах розвитку сучасних управлінських компетенцій.

 

Єдина Країна! Единая Страна!