Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Спеціалізації магістратури

1) Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД);

2) Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування;

3) Економічна безпека та ризик-менеджмент;

4) Менеджмент електронного бізнесу та ІТ-маркетинг.

 

1. Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності.

 

Конкурентоспроможність економіки в значній мірі визначається експортним потенціалом підприємств, отже даний напрямок менеджменту завжди актуальний.

Результати моніторингу з урахуванням практики провідних підприємств показали, що їх апарати управління не досить забезпечені професійними менеджерами-логістами, тоді як потреба в них, в зв'язку з ускладненням ланцюгів поставок, виробництва і розподілу, зростає.

Ключові дисципліни якісної професійної підготовки:

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Міжнародний економічний аналіз»; «Міжнародний маркетинг»; «Міжнародний фондовий ринок»; «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»; «Стратегічний аналіз»; «Інновації в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності»; «Управління ризиками бізнес-процесів»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Інформаційні системи і технології в менеджменті»; «Системи захисту інформації в менеджменті»; "Інтелектуальна власність".

Випускники можуть займати такі посади:

- керівник відділу логістики, транспорту, складського господарства, постачання, збуту, виробництва,

- менеджер відділу маркетингу і ЗЕД,

- менеджер відділу збуту,

- керівник комерційного підрозділу,

- експерт із зовнішньоекономічних питань та збуту,

- керівник малого і середнього бізнесу,

- науковий працівник,

- референт з питань ЗЕД.

 

2. Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування.

 

Нові соціально-економічні умови господарювання суттєво змінили якісні вимоги до фахівців, які пройшли відповідне навчання і прагнуть займатися управлінською діяльністю в різного роду організаціях. Тому фахівці даної спеціальності мають широкий профіль діяльності в області менеджменту і бізнес-адміністрування. Основні її напрямки: організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.

Ключові дисципліни якісної професійної підготовки:

«Антимонопольний контроль і регулювання»; «Ділове адміністрування»; «Інновації в менеджменті організацій»; «Публічне адміністрування»; «Ситуаційний менеджмент»; «Управління потенціалом підприємств»; «Стратегічний аналіз»; «Управління корпораціями»; «Управління ризиками бізнес-процесів»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Інформаційні системи і технології в менеджменті»; «Системи захисту інформації в менеджменті»; "Інтелектуальна власність".

Ключова особливість навчання за спеціалізацією «Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування» - підготовка фахівців з ефективного управління бізнес-процесами підприємства (корпорації, компанії, фірми).

За умови отримання відповідного досвіду фахівець з менеджменту організацій і бізнес-адміністрування може адаптуватися до таких напрямків суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, техніко-технологічна, навчально-методична, науково-дослідна.

 

3. Економічна безпека та ризик-менеджмент.

 

В період постійних трансформацій ринкових відносин формування основ для стійкого економічного розвитку організацій важливе не лише для збереження і відтворення економіки, а й для забезпечення подальшого розвитку, яке неможливе без створення системи економічної безпеки організації. Актуальність визначається необхідністю вирішення питань безпеки підприємницької діяльності, оскільки ця діяльність завжди пов'язана з економічними ризиками, можливим витоком конфіденційної інформації, наявністю внутрішніх і зовнішніх загроз.

Ключові дисципліни якісної професійної підготовки:

«Економічний аналіз в антикризовому управлінні підприємством»; «Кадрова безпека підприємства»; «Комплексне забезпечення економічної безпеки»; «Моделювання та оптимізація в управлінні економічною безпекою»; «Організація і управління інформаційною безпекою на підприємстві»; «Теорія безпеки економічних систем і їх типологія»; «Управління ризиками бізнес-процесів»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Інформаційні системи і технології в менеджменті»; «Системи захисту інформації в менеджменті»; "Інтелектуальна власність".

Основні місця роботи:

- на вищому і середньому рівнях управління в підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм;

- на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків і фінансових установ України, а також в спеціалізованих охоронних установах ;

- на підприємствах активного сектора середнього і малого підприємництва.

 

4. Менеджмент електронного бізнесу та IТ-маркетинг.

 

З посиленням глобалізації світової економіки Інтернет збільшує своє значення як засіб ведення комерції. Зростаючі обсяги електронних продажів свідчать, що електронна комерція має видатні перспективи. Електронні ринки є більш ефективними при створенні нових товарів і послуг, незамінними при клієнтів і партнерів. Безперечними перевагами електронного бізнесу є його світовий масштаб, висока ефективність, можливість надання нових послуг на основі Інтернет-технологій. Майбутні фахівці за цією спеціалізацією повинні бути чітко орієнтовані в розробці і впровадженні етапів створення або переходу до електронного ведення бізнесу традиційних підприємств.

Ключові дисципліни якісної професійної підготовки:

«Online маркетинг: принципи і практика»; «Адміністрування комерційної діяльності»; «ІТ-маркетинг інформаційних продуктів і технологій»; «Контент-менеджмент»; «Маркетингова аналітика в електронному бізнесі»; «Маркетинговий менеджмент в сучасному бізнесі»; «Стратегічний аналіз»; «Управління ризиками бізнес-процесів»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Інформаційні системи і технології в менеджменті»; «Системи захисту інформації в менеджменті»; "Інтелектуальна власність".

Основні напрями професійної діяльності:

- менеджер проектів електронного бізнесу;

- Інтернет-маркетолог;

- менеджер зі збуту і просування продукції;

- менеджер зі зв'язків зі споживачами;

- адміністратор інформаційного порталу;

- консультант з електронної комерції;

- підприємець.

Єдина Країна! Единая Страна!