Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Персональний склад кафедри

Викладацький склад кафедри менеджменту і адміністрування сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування:

Варава Лариса Миколаївна - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор

Афанасьєв Євген Вікторович - доктор економічних наук, професор

Арутюнян Артур Размікович – кандидат технічних наук, доцент

Бабець Євген Костянтинович – директор НДГРІ ДВНЗ «КНУ», кандидат технічних наук, доцент

Ртищев Сергій Андрійович - кандидат економічних наук, доцент

Калініченко Олена Всеволодівна - кандидат економічних наук, доцент

Довгаль Ігор В’ячеславович - кандидат економічних наук, доцент

Кравцов Олександр Володимирович - кандидат технічних наук, доцент

Мельнікова Ірина Євгенівна - кандидат економічних наук, доцент

Афанасьєв Ігор Євгенович - кандидат економічних наук, доцент

Варава Андрій Анатолійович –– кандидат економічних наук, старший викладач

Єлізаров Ігор Георгійович - асистент

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри:

Годзенко Лариса Олександрівна – старший лаборант кафедри

Бурніс Марія Андріївна – лаборант кафедри

Єдина Країна! Единая Страна!