Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Для абітурієнтів

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ!

Галузь знань   07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність:  073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізації:

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛОГІСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ»,

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА ІТ-МАРКЕТИНГ»

v  «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ»


Кваліфікаційні рівні:

«БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

Форма навчання:

ДЕННА, ЗАОЧНА

Перелік конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі

Предмети

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна моваабо Географія

 

МАЙБУТНІ МЕНЕДЖЕРИ ВИВЧАЮТЬ ТАКІ ДИСЦИПЛІНИ:

Економіка та фінанси підприємства; Зовнішньоекономічна діяльність; Інвестиційний менеджмент; Адміністративний менеджмент; Менеджмент організацій; Міжнародний маркетинг; Міжнародний менеджмент; Міжнародний бізнес; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Методи прийняття управлінських рішень; Антикризове управління; Корпоративне управління; Стратегічний менеджмент; Економічний аналіз; Управління персоналом; Фінансовий менеджмент та ін.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

- розробка стратегії розвитку підприємств і організацій з урахуванням зростаючого рівня конкуренції;

- формування напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій при комплексному вивченні і аналізі зовнішніх ринків;

- співпраця з зарубіжними партнерами у різних сферах підприємницької діяльності;

- аналіз експортно-імпортних можливостей та потреб організацій, збутова діяльність на світових ринках;

- управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, захист прав споживачів;

- ефективне управління персоналом.

ЗНАННЯ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИМ МЕНЕДЖЕРОМ:

всі напрями менеджменту, маркетинг, всі аспекти зовнішньоекономічної діяльності, економіка і фінанси, іноземна мова (одна або дві), психологія і соціологія, логістика, бізнес-комунікації, інформаційні системи та електронна комерція.

 

 

ДОМІНУЮЧІ ЯКОСТІ ТА ЗДІБНОСТІ:

- розробка стратегії розвитку підприємств і організацій з урахуванням зростаючого рівня конкуренції;

- формування напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій при комплексному вивченні і аналізі зовнішніх ринків;

- співпраця з зарубіжними партнерами у різних сферах підприємницької діяльності;

- аналіз експортно-імпортних можливостей та потреб організацій, збутова діяльність на світових ринках;

- управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, захист прав споживачів;

- ефективне управління персоналом.

ЗНАННЯ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИМ МЕНЕДЖЕРОМ:

всі напрями менеджменту, маркетинг, всі аспекти зовнішньоекономічної діяльності, економіка і фінанси, іноземна мова (одна або дві), психологія і соціологія, логістика, бізнес-комунікації, інформаційні системи та електронна комерція.

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ:

- особистий творчий потенціал;

- розвиток творчого інтелекту;

- розвинута інтуїція, ерудиція;

- комунікабельність, креативність;

- соціальна відповідальність;

- здатність приймати рішення;

- організаторські здібності;

- дотримування етичних норм та правил ведення переговорів.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ:

- промисловість;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- менеджмент банківської справи;

- торгівля;

- туристичний бізнес;

- сфера послуг;

- логістика.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

«Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності» - керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, комерсанти, спеціалісти відділу зовнішньоекономічних зв’язків, агенти брокерської фірми, митні та валютні брокери, наукові співробітники, викладачі.

«Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування» - керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, спеціалісти державної служби, фахівці в галузі праці та зайнятості, економісти.

 СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ:

промисловість, зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент банківської справи, торгівля, туристичний бізнес, сфера послуг, логістика.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

телефон кафедри МіА: 409-06-36

Адреса – м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 13,

навчальний корпус № 6 ДВНЗ «КНУ», аудиторії 405 - 409

e-mail: management-ZED@ukr.net

телефон для довідок з питань вступу та організації профорієнтаційних заходів:

097-046-95-78

 

Приймальна комісія ДВНЗ «КНУ» – тел. 409-61-26

Сайт університету: www.knu.edu.ua

 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!