Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра менеджменту і адміністрування

Місія кафедри – формування гармонійно розвинутої особистості,

висококваліфікованого конкурентоспроможного  фахівця ,

який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести

відповідальність за діяльність організації.

 

Кафедра менеджменту і адміністрування, яка входить до складу факультету економіки та управління бізнесом ДВНЗ «Криворізький національний університет», готує фахівців з напряму «Менеджмент» з 1995 року і має ІV рівень акредитації.

Галузь знань  07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність: 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізації:

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛОГІСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ»,

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

v  «МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА ІТ-МАРКЕТИНГ»

v  «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ»

Кваліфікаційні рівні:  «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

Форма навчання:  ДЕННА, ЗАОЧНА

Перелік конкурсних предметів для вступу:

Предмети

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна моваабо Географія

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

Сучасні умови становлення ринкових відносин в Україні вимагають суттєвого підвищення якості управління на всіх рівнях, що має забезпечити структурну перебудову економіки, ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, організацію чіткого функціонування інфраструктури держави і регіонів, фінансово-бюджетних та соціальних механізмів, реалізацію стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання та економіки в цілому.

РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ

Кафедра має давні зв’язки з багатьма підприємствами гірничо-металургійного комплексу України (ПАТ «Північний ГЗК», «Центральний ГЗК», «Інгулецький ГЗК», «Південний ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та іншими), з якими укладено договори про цільову підготовку фахівців та науково-технічне співробітництво.

Кафедра підтримує зв’язки з Технологічним інститутом університету Нью-Джерсі та Бізнес-школою при університеті Нью-Йорку. За програмою університету Нью-Йорка здійснюються дослідження за напрямом «Розробка прогностичних моделей цінової кон’юнктури світового ринку».

Щорічно кафедра відряджає кращих студентів на навчання у провідні ВНЗ зарубіжних країн (США, Великобританію, Австрію, Німеччину, Францію). Нещодавно укладено двосторонню міжкафедральну угоду про співробітництво із Краківською гірничо-металургійною академією (Польща).

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

На базі кафедри щорічно проводяться науково-практичні конференції. У цьому році конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» набула міжнародного рівня. Також традиційно проводяться олімпіади з дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг». Найкращі студенти успішно приймають участь і постійно займають призові місця у Всеукраїнських олімпіадах, що проводяться у Києві, Львові, Одесі та інших містах України. Щорічно найкращі дипломні роботи студентів направляються для участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Креативний менеджер», метою діяльності якого є формування у студентів сучасного наукового мислення, залучення їх до вирішення нестандартних управлінських проблем, розвиток навичок до виконання інноваційних досліджень.

Протягом останніх років найкращі студенти денної форми навчання приймають активну участь у Всеукраїнському студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior, в якому традиційно змагаються більше 1000 команд з усіх провідних ВНЗ України. Останні три роки команди студентів виходили у Національний Фінал цього чемпіонату серед восьми найкращих команд.

Кожного року кращі студенти мають можливість проходити стажування у інших країнах.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники кафедри менеджменту і адміністрування користуються попитом з боку великих підприємств, таких як:

  •  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
  •  ПАТ «Центральний ГЗК»
  •  ПАТ «Інгулецький ГЗК»
  • ПАТ «Південний ГЗК»
  •  ПАТ «Північний ГЗК»
  •  ПрАТ «КЗГО»
  •  ДП ДПІ «Кривбаспроект»
  •  ПАТ «КЗРК»

а також працюють у сфері малого та середнього бізнесу, страховій справі, торговельних мережах.

За останні роки університет отримав листи подяки від Києво-Могилянської Академії та 18 підприємств Кривбасу, чим підтверджується зацікавленість у випускниках менеджерах-економістах ДВНЗ «КНУ».

 ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ МЕНЕДЖЕРА:

Підготовка дипломованих фахівців в області менеджменту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», та «магістр» на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» здійснюється на кафедрі менеджменту і адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний університет», яка входить до складу факультету економіки та управління бізнесом і має ІV рівень акредитації.

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

телефон кафедри МіА: 409-06-36

Адреса – м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 13,

навчальний корпус № 6 ДВНЗ «КНУ», аудиторії 405 - 409

e-mail: management-ZED@ukr.net

телефон для довідок з питань вступу та організації профорієнтаційних заходів:

097-046-95-78

Приймальна комісія ДВНЗ «КНУ» – тел. (056)409-61-26.

Сайт університету: www.knu.edu.ua

 

Єдина Країна! Единая Страна!