Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

спеціальність  072 «Фінанси,

банківська справа та страхування» 

Офіційний сайт кафедри: https://kaf-fsgir.nethouse.ua/

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, створена у 2013 році на базі кафедри "Економічного аналізу і фінансів".

Очолює її в.о. завідувача кафедри кандидат економічних наук, доцент КОРНУХ Оксана Валентинівна.

 «Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із основних спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»,  орієнтована   на   підготовку   кваліфікованих   фахівців для фінансової   системи   держави,   здатних   об'єктивно   оцінювати   економічні процеси в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх   особливостей   у сфері   фінансів суб’єктів господарювання,  державних  та міжнародних фінансів.

За спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»  готують   керівників   та фінансових   менеджерів,   які   управлятимуть   фінансами   у   різних   сферах діяльності  на   основі  сучасних   методів   бізнесу;  сприятимуть   формуванню фінансової    ідеології господарювання,    адекватної    ринкової    економіки; володітимуть сучасними фінансовими інструментами прийняття управлінських рішень.

Наші  випускники - це  фахівці, які вільно  володіють  значним  обсягом  знань з фінансових  наук     та     можуть     кваліфіковано     ухвалювати     економічно обґрунтовані  рішення  з  питань  державних  фінансів,  банківської  діяльності, фінансової    діяльності підприємств різних    форм    власності,   формувати фінансові    стратегії    розвитку    на    тривалу перспективу,   удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Бакалавр  з  фінансів, банківської справи та страхування  -  це  рівень економічної  освіти,  який дає  право  на виконання  професійних  обов’язків  фахівців  економічного  спрямування  на посадах керівного складу середньої ланки та виконавчого рівня.

Також бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування  може здійснювати професійну діяльність на грошовому, кредитному та фондовому  ринках, діяльність з надання фінансових послуг.

Працюючи в певних економічних службах, фахівець може виконувати різноманітні функції, до яких належать: планування розвитку підприємства, складання фінансової звітності, аналіз фінансових показників, обчислення показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

Випускники, що отримали кваліфікацію спеціаліста або магістра з фінансів, банківської справи та страхування , можуть обіймати посади керівника підприємства або фінансово-кредитної установи, головного  державного  інспектора, головного  державного податкового  ревізора-інспектора,  начальника відділу (у складі управління), начальника відділу (центральні та місцеві органи державної влади), головного економіста, головного ревізора, начальника фінансово-економічного відділу, аудитора, фахівця з фінансово-економічної безпеки, провідного економіста з фінансової роботи, консультанта з фінансових питань, економічного радника, фінансиста, аналітика з дослідження операцій,  фахівця  з   біржових   операцій,  біржового маклера, фахівця з управління активами, наукового працівника, викладача вищого навчального закладу тощо.

Завдяки високій теоретичній та практичній підготовці, випускники кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку високо цінуються не лише в Криворізькому регіоні, а й за його межами, працюючи на провідних підприємствах, в установах та організаціях України.

Випускники Криворізького національного університету за спеціальністю  «фінансів, банківської справи та страхування »  сьогодні  обіймають посади за спеціальністю у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради, ДВНЗ «Криворізький національний університет, Криворізькій центральній об’єднаній державній податковій інспекції, Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ТОВ «АВ-Консалтинг» та ін.

Науково-дослідна робота є важливою частиною діяльності кафедри. Викладачі і студент кафедри постійно займаються науковою діяльністю, беруть участь у наукових конференціях, форумах, семінарах.

На кафедрі функціонує наукова школа за  напрямом «Проблеми  розвитку та  інтенсифікації фінансово-економічних систем».

Наукові роботи кафедри спрямовані на підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств; пошук оптимальних джерел фінансування і раціоналізацію структури капіталу підприємств; інноваційний розвиток; антикризове управління підприємством; управління прибутком;  управління економічною безпекою підприємства тощо.

Результати наукових досліджень пройшли апробацію та використовуються на підприємствах  Кривого Рогу та інших регіонів України.

З метою підвищення ефективності наукової роботи кафедра співпрацює з підприємствами та науково-дослідними й проектними закладами  м. Кривого Рогу, Інститутом економіки промисловості НАН України (м. Київ), Національною гірничою академією України (м. Дніпропетровськ), Академією гірничих наук України    (м. Кривий Ріг) та іншими підприємствами, установами й організаціями країни.

Результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедри, аспірантів, магістрантів та студентів у значній мірі впливають на підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів освіти.

Додаткову інформацію про напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» можна одержати у приймальній комісії в головному корпусі Криворізького національного університету  за адресою:

50027 м. Кривий Ріг,  вул. Віталія Матусевича, 11, ауд. 228;  тел. (0564) 74-16-16

Телефон кафедри ФСГІР  (056) 409-06-43

Відповідальні за прийом:  (067) 492-50-50;   (097) 122-55-62

Ми в соціальних мережах: 

ВК: https://vk.com/fsgir

Фейсбук:  https://www.facebook.com/oksanakornukh/

 

Єдина Країна! Единая Страна!