Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Шахно Альона Юріївна

Шахно Шахно Альона Юріївна,кандидат економічних наук, доцент

У 1991 р. закінчила Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут ім. М. Арсенічева, за спеціальністю «Автоматизація металургійного виробництва», у 2006 р. Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємств».

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання інституціональних змін на ринку праці в Україні» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

 

 Дисципліни:
  • Операційне планування
  • Планування і контроль на підприємстві
  • Економіка промислових підприємств

Публікації:

  1. Шахно А. Ю. Ефективна політика залучення та використання позичкового капіталу підприємствами гірничо-збагачувального комплексу України / А. Ю. Шахно, В. Д. Мусієнко, К. О. Заставна // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях: І всеукр. научная web-конференция молодых ученых, 04 марта 2010г.: тези доп. – Симферопіль: Таврічеський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2010. – С. 154-156.
  2. Шахно А. Ю. Вплив світової фінансової кризи на механізм формування власного та позичкового капіталу / А. Ю. Шахно, В. Д. Мусієнко, Т. Варфоломєєва // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях: І всеукр. научная web-конференция молодых ученых, 04 марта 2010г.: тези доп. – Симферопіль: Таврічеський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2010. – С. 153-154.
  3. Шахно А. Ю.Особливості формування соціально-трудових відносин в умовах посилення глобалізаційних процесів / А. Ю. Шахно // Економіка підприємства: теорія та практика: IV міжнар. наук.-практ. конф. 12 жовтня 2012: тези доп. – Київ: КНЕУ, 2012. – С. 276-278.
  4. Шахно А. Ю. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / А. Ю. Шахно, П. П. Мазурок // Економіка та держава: міжнар. наук.-практ. журнал. — 2013. — №3. — С. 16-20.
Єдина Країна! Единая Страна!