Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Поліщук Ірина Георгіївна

 
 Пол_щук _.Г.+ Поліщук Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент

У 1985р. закінчила Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати», у 2000 р. закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами.

 

Дисципліни:
  • Організація виробництва
  • Сітьове планування
  • Економіка енергетики
  • Організація та планування виробництва

Публікації:

  1. Поліщук І.Г. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу: навчальний посібник у 2-х томах / [Темченко А.Г., Темченко О.А., Максимов С.В. та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.- 887с.
  2. Поліщук І. Г. Моделювання впливу використання основних фондів на прибуток гірничо-видобувного підприємства / І. Г. Поліщук, С. Г. Поліщук // Економіка і регіон.- 2009. — №4(23). — С. 111-115.
  3. Поліщук І. Г. Критерії оцінки ефективності системи планування на гірничих підприємствах / І. Г. Поліщук // Сталий розвиток промисловості та суспільства: міжнар. наук.-техн. конф. 22-25 травня: тези доп. — Кривий Ріг, 2012, — С.68.
  4. Поліщук І.Г., Дорошенко К.І. Проблемні питання у прогнозуванні розвитку підприємств ГМК / І. Г. Поліщук, К. І. Дорошенко // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: VІІ міжвуз. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених та спеціалістів. Випуск 7.27 квітня 2013р.: тези доп. — Кривий Ріг, 2013, — С.36-37
  5. Поліщук І. Г. Модель оптимізації виробничого потенціалу підприємств ГМК / І. Г. Поліщук, Н. В. Пасічник, О. Б. Короленко // Вісник КНУ. — Випуск 35. — 2013. — С.22-25
Єдина Країна! Единая Страна!