Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Пасічник Наталія В’ячеславівна

Пас_чник Пасічник Наталія В’ячеславівна, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», у 1999 р. Криворізький технічний університет «Економіка підприємства». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами.

 

Дисципліни:
  • Економічний аналіз
  • Управління ефективністю фірми
  • Техніко-економічний аналіз
  • Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Публікації:

  1. Пасічник Н.В. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу: навчальний посібник у 2-х томах / [Темченко А.Г., Темченко О.А., Максимов С.В. та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.- 887с.
  2. Pasichnik N. V. System estimation in professional training practice / N. V. Pasichnik, B.A. Rtishchev // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації: міжнар. наук.-практ. конф. 15 трав.: тези доп. — Кривий Ріг: КТУ.- 2010. — С. 226-227.
  3. Пасічник Н. В. Підвищення ефективності матеріального стимулювання на підприємствах гірничо-металургійного комплексу / Н. В. Пасічник, Д. О. Шуміліна // Сталий розвиток промисловості та суспільства: міжнар. наук.-техн. конф. 22-25 трав.: тези доп. — Кривий Ріг, 2012, — С.108
  4. Пасічник Н. В. Модель оптимізації виробничого потенціалу підприємств ГМК / Н. В. Пасічник, І. Г. Поліщук, О. Б. Короленко // Вісник КНУ. -Кривий Ріг. — 2013. — Випуск 35. — С. 22-25
  5. Пасічник Н. В. Обґрунтування особливих напрямків підвищення ефективності виробництва підприємств ГМК / Н. В. Пасічник, М. А. Копитова // Сталий розвиток промисловості та суспільства: міжнар. наук.-техн. конф. 22-25 трав.: тези доп. — Кривий Ріг, 2013, — С.68-6
Єдина Країна! Единая Страна!