Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Максимова Олена Сергіївна

 Максимова О. Максимова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

У 2005 р. закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічне обґрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств» за спеціальністю 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами.

 

Дисципліни:
  • Інвестування
  • Економіка підприємств
  • Організація, планування та управління

Публікації:

  1. Максимова О. С. Дослідження формування та використання ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств / О. С. Максимова, С. В. Максимов // Розвиток фінансових методів державного управління національної економіки : зб. наук. праць ДонДУУ. – Серія «Економіка». – Т.ХІІ. – Вип.190. – Донецьк. — 2011. – С. 254 – 265.
  2. Максимова О. С. Методика оцінки інвестиційних проектів гірничорудних підприємств / О. С. Максимова // Вісник КНУ: зб. наук. праць. – Кривий Ріг. — №30. – 2012. – С. 266-269.
  3. Максимова О.С. Удосконалення оцінки виробничого потенціалу гірничорудних підприємств / О. С. Максимова, С. В. Максимов // Економічний вісник національного гірничого університету: наук.-теорет. та інфор.-практ. журнал. — Дніпропетровськ. — 2012. – С. 71-76.
  4. Максимова О. С. Проблеми формування трудового потенціалу на гірничорудної промисловості / О. С. Максимова // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки: міжвуз. наук.-практ. конф. 25 листопада: тези под. – Кривий Ріг, 2011. – С. 128-129.
  5. Максимова О. С. Визначення продуктивності праці підприємства з урахуванням його потенціалу / О. С. Максимова, М. Ю. Гнатко // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки: міжвуз. наук.-практ. конф. 25 листопада: тези под. – Кривий Ріг, 2011. – С. 142-143
Єдина Країна! Единая Страна!