Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кравцова Ольга Олександрівна

Кравцова Кравцова Ольга Олександрівна, асистент

У 2006 р. закінчила  Криворізький технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

 

 Дисципліни:
  • Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
  • Економіка будівництва
  • Проектно-кошторисна справа
  • Управління проектами в будівництві

Публікації:

  1. Кравцова О.А., Варава Л.Н., Шпонько В.И. Логистика в инновационной сфере // Весник Днепропетровского госдарственного университета — Вип. 257-том 1 -2009.
  2. Кравцова А.В., Задорожняя А.А., Кравцова О.А., Пылева Д.С. Использование факторного и кореляционо — регресионого анализов при определелении тенденций изменения прибыли ГМК // Вісник Криворізького технічного університету. —  Вип.28. — 2011. — С. 260 – 262.
  3. Шпонько В.І., Кравцова О.О. Аспекти інвестиційно — інноваційного розвитку промислових підприємств України // Качество минерального сырья.- Сборник научных трудов. Кривой Рог «октант — принт» — 2011.
  4. Нусінов В.Я., Кравцова О.О. Розрахунок і аналіз прибутку гірничо – металургійного комплексу з урахуванням факторів, що впливають на його величину // Матеріали конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» — том 1-С.103-105- 2012.
  5. Кравцова О.А., Шпонько В.И., Бугай С.С. Формирование инвестиционно- инновационной модели развития промышленного предприятия с учетом новаторських и изобретательских разработок трудового коллектива. // Materialy IХ miezynarodowej naukowi- praktycznej konferencji (07.04.2013-15.04.2013.) «Naukowa mysl informacyjnej powieki -2013» — Прага, 2013.
Єдина Країна! Единая Страна!