Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Ковальчук Віктор Анатолійович

Ковальчук Ковальчук Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, винахідник (3 патенти)

У 1984 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовищ корисних копалин». В 1991 році захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук. В 2000 році захистив докторську дисертацію на тему «Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар’єрах» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

З 2008 по 2012 роки очолював кафедру економічної теорії та підприємництва. Автор більше 220 наукових і навчально-методичних праць, серед яких, 5 навчальних посібника, 2 монографії і 3 патенти на винаходи.

Є членом секції гірничої справи Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, експертної ради Департаменту атестації кадрів України та двох спеціалізованих вчених рад Д 09.052.02 і Д 09.052.01 із захисту дисертацій. Відмінник освіти. Член-кореспондент АГН України, академік Академії соціальних технологій та місцевого самоврядування РФ.

Дисципліни:

  • Організація виробництва
  • Системи технологій в промисловості
  • Технологія та організація виробництва підприємств ГМК

Публікації:

  1. Ковальчук В.А. Визначення організаційних та ресурсно-технологічних факторів впливу на продуктивність кар’єрного автотранспорту / В.А. Ковальчук, І.В. Оболонська // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць, 2012. -Вип.30.-С.262-265.
  2. Ковальчук В.А. Класифікація факторів впливу на величину і рівень використання виробничої потужності видобувного підприємства / В.А.Ковальчук, І.В. Оболонська // Сталий розвиток економіки: Всеукр. наук. — вироб. журнал.-Хмельницький, 2012. — №5 [15]/ — C/249-254.
  3. Ковальчук В.А. Основные направления по поддержанию мощности железорудных карьеров / Е.К. Бабец, В.А. Ковальчук, Б.Е.Ященко, Т.М. Ковальчук // Металургич. и горноруд. пром-сть: Научно-технический и производственный журнал. – Днепропетровск, 2012. — №1. – С.78-81.
  4. Ковальчук В.А. Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів: навч. посіб. [для студ. економ. спец. вищ. навч. закл.] / Т.М. Ковальчук, В.А. Ковальчук. – Кр. Ріг: Вид. центр «КТУ», 2011. – 365 с.
  5. Ковальчук В.А. Проектно-кошторисна справа: навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Кадол, В.А. Ковальчук. – Кр. Ріг: Вид. центр ДВНЗ «КНУ», 2012. – 311 с.
Єдина Країна! Единая Страна!