Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Ільченко Володимир Олександрович

_льченко В. Ільченко Володимир Олександрович, кандидат економічних наук, ст. викладач

У 2003 році закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

 Дисципліни:
  • Тренінг з інформаційних систем в економіці
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві
  • Контролінг виробничих витрат підприємства

Публікації:

 

1. Ільченко В. О. Підвищення ефективності інноваційної діяльності гірничо-машинобудівних підприємств / В.О. Ільченко // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України: матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. – т. 2, 29-20 листопада 2012 р. – Київ – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – С. 21–23.

 

2. Ільченко В.О. Реалізація організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю гірничо-машинобудівного підприємства / В.О. Ільченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – № 6/2012 [32]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2012. – C. 167–171.

 

3. Ильченко В.А. Решение задач управления инновационно-активными горно-машиностроительными предприятиями / В.А. Ильченко // Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник». Серия: экономические науки. – № 15 (127) 2012. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2012. – С. 23–30.

 

4. Ільченко В.О. Особливості управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств / В.О. Ільченко // Академічний огляд: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2013. – № 2 (39). –  С. 81–87.

5. Ільченко В.О. Особливості використання нормованих оборотних засобів  на машинобудівних підприємствах / Л.Ю. Інкіна, В.О. Ільченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – № 8. Частина 3. – 2014. – C. 66–71.

Єдина Країна! Единая Страна!