Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Буханець Володимир Володимирович

Буханець В. Буханець Володимир Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

У 2001 р. закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 економіка, організація і управління підприємствами.


Дисципліни:

  • Економічне прогнозування
  • Капітал підприємства: формування та використання
  • Економіка (ГІП)
  • Організація та планування виробництва

Публікації:

  1. Буханець В.В. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу: навчальний посібник у 2-х томах / [Темченко А.Г., Темченко О.А., Максимов С.В. та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.- 887с.
  2. Буханець В. В. Проблеми визначення екологічної складової величини технічного потенціалу залізорудних підприємств України / В. А. Ковальчук, В. В. Буханець // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: ІІ всеукр. наук.-практ. конф. 25 листопада: тези доп. — Кривий Ріг, 2011. – С. 119-123.
  3. Буханець В.В. Дослідження основних наукових концепцій щодо визначення економіко-стратегічних можливостей промислового підприємства/В.В. Бухенець// Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки”, К., 2013. – С. 125-135.
  4. Буханець В.В. Економічний механізм формування економіко-стратегічних можливостей промислового підприємства./В.В. Буханець// Вісник КНУ. – Кривий Ріг. — №35. – 2013. – С.71-76.
  5. Буханець В.В. Теоретичні засади еколого та ресурсозберігаючих технологій прикінцевої експлуатації залізорудних родовищ: [монографія] / М.І.Ступнік, В.А. Ковальчук, Б.А. Ртищев, В.В. Буханець // Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2013. — 228 с.
Єдина Країна! Единая Страна!