Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Астаф’єва Катерина Олександрівна

Астафьева Астаф’єва Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, ст. викладач

У 2008 р. закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю  «Фінанси».

 

 Дисципліни:
 • Економіка підприємств
 • Економічне прогнозування
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Моделювання та прогнозування економічних процесів
 • Економіка
 • Організація та планування виробництва

Публікації:

 1. Астафьева К. А. Формирование структуры экономической безопасности согласно этапам жизненного цикла компании / А. К. Астафьева // Бізнес інформ. – Харків. – 2011. – №4. – С. 134–136
 2. Астафьева К. А. Классификация угроз экономической безопасности согласно жизненным циклам компании / А. К. Астафьева // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. праць. – 2011. – №2(26). – С. 66–70.
 3. Астаф’єва К. О. Оцінка соціальної безпеки підприємств гірничо-збагачувальної галузі [Електронний ресурс] / В. Я. Нусінов, К. О. Астаф’єва // Ефективна економіка. – 2012. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Астаф’єва К. О. Оцінка фінансової безпеки підприємства з урахуванням етапу його розвитку / К. О. Астаф’єва, А. Ю. Астаф’єв // Экономика Крыма. – Симферополь. – 2012. № 1(38). – С. 268–271
 5. Astafieva K. The Estimation of Technical and Technological Safety of an Enterprise in the Context of Modernization Safety of an Ore-Dressing Enterprise Functioning / Nusinov V., Astafieva K. // Економіки розвитку – 2013. – №2 (66). – С. 91-95.
Єдина Країна! Единая Страна!