Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

 

Кафедра є структурним підрозділом факультету економіки та управління бізнесом

ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Спеціальності: «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Форми навчання: денна, заочна, прискорена перехресне навчання.

Здійснюється підготовка:

- Бакалавр з економіки на базі загальної середньої освіти та на базі диплому  «молодшого спеціаліста», здобутого з будь-якої спеціальності  

- Магістр з економіки на базі вже отриманої освіти за ступенем бакалавра або магістра (спеціаліста) за будь-якою спеціальністю

Бакалавр зпідприємництва, торгівлі та біржовій діяльності на базі загальної середньої освіти та на базі диплому «молодшого спеціаліста», здобутого з будь-якої спеціальності;

- Магістр з підприємництва, торгівлі та біржовій діяльності базі вже отриманої освіти за ступенем бакалавра або магістра (спеціаліста) за будь-якою спеціальністю

Нині кафедру очолює доктор технічних наук, професор Ковальчук Віктор Анатолійович.

            Підготовка фахівців за спеціальністю «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  здійснюється на денній, заочній, прискореної формах навчання та за перехресним вступом.

Спеціальність «Економіка» – це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів, мета якої є формування системи знання з питань ведення господарської діяльності підприємства різних форм власності та підпорядкування, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

Метою діяльності фахівця з «Економіки» є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання організаційно-управлінської, комерційної, біржової аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Біржова діяльність – це діяльність на вітчизняних та світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вміння ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

Напрямки працевлаштування випускників кафедри ЕОУП

07 «Управління та адміністрування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 «Економіка»

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • фахівець підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • фахівець малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, тощо

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • консультанта-радника;
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

Очолювати:

 • економічні та планово-економічні служби підприємств і організацій;
 • бухгалтерію;
 • відділ праці та заробітної плати;
 • відділ кадрів;
 • відділ маркетингу;
 • відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.

 

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький  колектив, чисельність якого на штатній основі складає: 2 відмінника освіти України і 2 професори, доктори наук, 11 доцентів, кандидатів наук, 4 старших викладачі та 3 асистентів і 1 лаборант.

Провідними дисциплінами кафедри є: економіка підприємства; планування і контроль на підприємстві; економічний аналіз; моделювання та прогнозування економічних процесів; біржова справа, тендерна діяльність, стратегія підприємства. 

Кафедра співпрацює з гірничо-збагачувальними комбінатами Кривбасу: ПрАТ «ІнГЗК», ПрАТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «Евраз Суха Балка», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та іншими комерційними структурами. 

Також кафедра активно співпрацює із органами місцевого самоврядування, а саме приймає участь у заходах проекту «Нова Генерація Кривого Рогу» та «Громадський бюджет». 

 

Додаткову інформацію про навчання за спеціальністю «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можна отримати:

Поштова адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. ул. Віталія Матусевича,11, корпус №6

Е-mail: eoup_knu@ukr.net

Сайт факультету економіки та управління бізнесом: https://ksantiy.wixsite.com/feub

Мобільний телефон кафедри ЕОУП: 098 99 54 228 (Астафьева Катерина Олександрівна)

Тел. Кафедри ЕОУП:     (056) 409-06-32

 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!