Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра теплоенергетики

Кафедра теплоенергетикибула створена на базі кафедри гірничої механіки, яка була заснована в 1938 р. Першим завідувачем був ректор Криворізького гірничо-рудного інституту, кандидат технічних наук, доцент М.К. Правіцький. Підготовка фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика» почалася в університеті у 1993 році, а кафедра почала діяти як самостійна в 1997 р. З 1987 р. до 2009 р. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Трегубов В.А. З 2009 р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Замицький О.В.

Спеціальність «Теплоенергетика» рішенням Колегії Міністерства освіти та науки України визнана акредитованою за четвертим рівнем і має ліцензію на право впровадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра. Щороку кафедра випускає групу інженерів-теплоенергетиків денної та  заочної форм навчання.

Студенти за спеціальністю «Теплоенергетика» вивчають:

 • енерговиробниче та енергоспоживаюче обладнання електричних, теплових, повітродувних, газових та холодильних станцій
 • системи транспорту енергоносіїв та правила їх технічної експлуатації
 • засоби використання теплоенергетичних розрахунків
 • основи автоматичного керування тепловими процесами
 • питання опалювання та переробки палива
 • вторинні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування в промисловості
 • проектування та експлуатацію технологічних установок
 • теплообмін та теплові режими в промислових печах, технологічних установках
 • монтаж та експлуатацію установок кондиціювання повітря та опалюючих систем та ін.

 Після отримання освіти інженери-теплоенергетики можуть працювати на всіх підприємствах та у сферах обслуговування населення, пов’язаних з виробництвом, передачею та використанням тепла, пари чи стисненого повітря. Також вони займаються виробничою, дослідницькою та проектно-конструкторською діяльністю в області вдосконалення діючих теплоенергетичних і технологічних установок та використання нетрадиційних форм енергії.

Можливі сфери діяльності випускників

 • підприємства енергетичної галузі
 • підприємства нафтогазової галузі
 • підприємства машинобудівної, металургійної, важкої, легкої, аерокосмічної промисловості
 • енергетичний аудит
 • науково-викладацька діяльність

Об'єкти професійної діяльності випускника:

 • технологічні установки по виробництву, розподілу й використанню теплоти: парові водогрійні котли різного призначення, реактори й парогенератори атомних електростанцій)
 • парові й газові турбіни, енергоблоки
 • установки по виробництву стислих і зріджених газів, компресорні, холодильні установки, установки систем кондиціювання повітря, теплові насоси
 • теплові мережі
 • установки кондиціювання теплоносіїв і робочих тіл та ін.

Кафедра теплоенергетики укомплектована досвідченими кадрами викладачів. Навчальний процес ведуть: 1 професор, 5 доцентів, 1 старший викладач та 2 асистента. Серед них: завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Замицький О.В.; кандидат технічних  наук, доцент Марчик М.О.; кандидат технічних наук, доцент Кривенко О.Ю.; кандидат технічних наук, доцент Літовко Б.М., кандидат технічних наук, доцент Суртаєв В.В. та інші.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри пов’язані зі зниженням енергоспоживання, підвищенням надійності насосних установок, дослідження процесів контактного тепломасообмінну, використання когенераційних технологій та ін. У наукових дослідженнях також беруть участь студенти. Кращі студенти приймають участь в олімпіадах, які проводяться як в нашому університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

 Матеріально-технічна база кафедри складається з сучасного обладнання, що забезпечує підготовку фахівців. Кафедра має шість спеціалізованих лабораторій: теплотехніки, гідродинаміки, термодинаміки, насосних установок, вентиляторних та компресорних установок, у яких забезпечується можливість проведення значної більшості планових занять на діючих моделях та установках. Навчальний процес практично повністю забезпечений технічними засобами навчання та методичними посібниками.

Співробітники кафедри:

 

Замицький Олег Володимирович

Завідувач кафедрою теплоенергетики, професор, доктор технічних наук;

Викладає дисципліни:

Тепломасообмін;

Теплотехнологічні процеси та установки;

Вторинні енергоресурси та експлуатація теплотехнічних установок;

Спеціальні питання тепломасообміну;

Теоретичні основи енергетичних перетворень.

 

Літовко Борис Михайлович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Джерела теплоенергопостачання промислових підприємств;

Гідрогазодинаміка;

Гідромеханіка;

Гідроаеромеханічні процеси;

Гідравліка, гідро і пневмоприводи.

 

Марчик Микола Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Котельні установки промислових підприємств;

Теоретичні основи теплотехніки.

 

Кривенко Олексій Юрійович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Екологія теплоенергетики;

Нагнетачі та теплові двигуни;

Гідротермодинаміка та стаціонарні машини;

Механічне обладнання та стаціонарні установки;

Стаціонарні установки енергоємних виробництв.

 

Суртаєв Віктор Вікторович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Системи виробництва і розподілу енергоносіїв;

Метрологія і вимірювання;

Надійність теплотехнічних систем;

Спецкурс газодинаміки.

 

Бондар Наталія Василівна

Старший викладач;

Викладає дисципліни:

Технічна термодинаміка;

Теоретичні основи теплотехніки;

Гідромеханіка.

 

Нестеренко Алім Олексійович

Асистент;

Викладає дисципліни:

Метрологія та стандартизація;

Теплотехнічні вимірювання та прилади;

Спецкурс газодинаміки;

Гідравліка, гідро і пневмоприводи.

 

Лідер Марина Юріївна

Асистент;

Викладає дисципліни:

Вторинні енергоресурси;

Тепломасообмін;

Основи наукової та технічної творчості.

 

Тодинг Наталья Антонівна

Старший лаборант;

 

Безкоровайний Микола Олександрович

Майстер виробничого навчання;

Єдина Країна! Единая Страна!