Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра теплоенергетики

Кафедра теплоенергетикибула створена на базі кафедри гірничої механіки, яка була заснована в 1938 р. Першим завідувачем був ректор Криворізького гірничо-рудного інституту, кандидат технічних наук, доцент М.К. Правіцький. Підготовка фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика» почалася в університеті у 1993 році, а кафедра почала діяти як самостійна в 1997 р. З 1987 р. до 2009 р. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Трегубов В.А. З 2009 р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Замицький О.В.

Спеціальність «Теплоенергетика» рішенням Колегії Міністерства освіти та науки України визнана акредитованою за четвертим рівнем і має ліцензію на право впровадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра. Щороку кафедра випускає групу інженерів-теплоенергетиків денної та  заочної форм навчання.

Студенти за спеціальністю «Теплоенергетика» вивчають:

 • енерговиробниче та енергоспоживаюче обладнання електричних, теплових, повітродувних, газових та холодильних станцій
 • системи транспорту енергоносіїв та правила їх технічної експлуатації
 • засоби використання теплоенергетичних розрахунків
 • основи автоматичного керування тепловими процесами
 • питання опалювання та переробки палива
 • вторинні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування в промисловості
 • проектування та експлуатацію технологічних установок
 • теплообмін та теплові режими в промислових печах, технологічних установках
 • монтаж та експлуатацію установок кондиціювання повітря та опалюючих систем та ін.

 Після отримання освіти інженери-теплоенергетики можуть працювати на всіх підприємствах та у сферах обслуговування населення, пов’язаних з виробництвом, передачею та використанням тепла, пари чи стисненого повітря. Також вони займаються виробничою, дослідницькою та проектно-конструкторською діяльністю в області вдосконалення діючих теплоенергетичних і технологічних установок та використання нетрадиційних форм енергії.

Можливі сфери діяльності випускників

 • підприємства енергетичної галузі
 • підприємства нафтогазової галузі
 • підприємства машинобудівної, металургійної, важкої, легкої, аерокосмічної промисловості
 • енергетичний аудит
 • науково-викладацька діяльність

Об'єкти професійної діяльності випускника:

 • технологічні установки по виробництву, розподілу й використанню теплоти: парові водогрійні котли різного призначення, реактори й парогенератори атомних електростанцій)
 • парові й газові турбіни, енергоблоки
 • установки по виробництву стислих і зріджених газів, компресорні, холодильні установки, установки систем кондиціювання повітря, теплові насоси
 • теплові мережі
 • установки кондиціювання теплоносіїв і робочих тіл та ін.

 Кафедра теплоенергетики укомплектована досвідченими кадрами викладачів. Навчальний процес ведуть: 3 професора, 4 доцента, 2 старших викладача та 2 асистента. Серед них: завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Замицький О.В.; доктор технічних наук, професор Трегубов В.А.; доктор технічних наук, професор Громадський А.С.; кандидат технічних наук, доцент Квятковська Ю.П.; кандидат технічних  наук, доцент Марчик М.О.; кандидат технічних наук, доцент Кривенко О.Ю.; кандидат технічних наук, доцент Літовко Б.М. та інші.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри пов’язані зі зниженням енергоспоживання, підвищенням надійності насосних установок, дослідження процесів контактного тепломасообмінну, використання когенераційних технологій та ін. У наукових дослідженнях також беруть участь студенти. Кращі студенти приймають участь в олімпіадах, які проводяться як в нашому університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

 Матеріально-технічна база кафедри складається з сучасного обладнання, що забезпечує підготовку фахівців. Кафедра має шість спеціалізованих лабораторій: теплотехніки, гідродинаміки, термодинаміки, насосних установок, вентиляторних та компресорних установок, у яких забезпечується можливість проведення значної більшості планових занять на діючих моделях та установках. Навчальний процес практично повністю забезпечений технічними засобами навчання та методичними посібниками.

Співробітники кафедри:

 

Замицький Олег Володимирович

Завідувач кафедрою теплоенергетики, професор, доктор технічних наук;

Викладає дисципліни:

Тепломасообмін;

Теплотехнологічні процеси та установки;

Вторинні енергоресурси та експлуатація теплотехнічних установок;

Спеціальні питання тепломасообміну;

Теоретичні основи енергетичних перетворень.

 

Літовко Борис Михайлович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Джерела теплоенергопостачання промислових підприємств;

Гідрогазодинаміка;

Гідромеханіка;

Гідроаеромеханічні процеси;

Гідравліка, гідро і пневмоприводи.

 

Марчик Микола Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Котельні установки промислових підприємств;

Теоретичні основи теплотехніки.

 

Кривенко Олексій Юрійович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Екологія теплоенергетики;

Нагнетачі та теплові двигуни;

Гідротермодинаміка та стаціонарні машини;

Механічне обладнання та стаціонарні установки;

Стаціонарні установки енергоємних виробництв.

 

Суртаєв Віктор Вікторович

Доцент, кандидат технічних наук;

Викладає дисципліни:

Системи виробництва і розподілу енергоносіїв;

Метрологія і вимірювання;

Надійність теплотехнічних систем;

Спецкурс газодинаміки.

 

Бондар Наталія Василівна

Старший викладач;

Викладає дисципліни:

Технічна термодинаміка;

Теоретичні основи теплотехніки;

Гідромеханіка.

 

Нестеренко Алім Олексійович

Асистент;

Викладає дисципліни:

Метрологія та стандартизація;

Теплотехнічні вимірювання та прилади;

Спецкурс газодинаміки;

Гідравліка, гідро і пневмоприводи.

 

Гладун Євген Русланович

Асистент;

Викладає дисципліни:

Гідрогазодинаміка;

Нагнетачі та теплові двигуни;

Теплотехнологічні процеси та установки.

 

Лідер Марина Юріївна

Асистент;

Викладає дисципліни:

Вторинні енергоресурси;

Тепломасообмін;

Основи наукової та технічної творчості.

 

Тодинг Наталья Антонівна

Старший лаборант;

 

Безкоровайний Микола Олександрович

Майстер виробничого навчання;

 

Ісаєв Олександр Васильович

Технік;

Єдина Країна! Единая Страна!