Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Завідувач кафедри

ЩОКІН Вадим Петрович,

доктор технічних наук, професор

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра була створена  в 1930 році. Протягом 30 років вона була єдиною електротехнічного профілю і мала назву «Гірнича електротехніка». У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С.Р. Маймин, який і був першим її завідуючим. В подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С.О. Тайц, Л.І. Полтава, М.Я. Дурнев, Ю.С. Петров, Л.В. Трубецков, М.І. Шулін, В.Ф. Щотка, В.С. Моркун та доктор технічних наук, професор О.М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю.Я. Єпімахов.

В 1961 році, внаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві: «Автоматизація виробничих процесів» та «Електрифікація гірничих підприємств». Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків.

Кафедра сьогодні

На сучасному етапі кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та спеціалізацією «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів». Форми навчання: денна, заочна, скорочена. Ліцензійний обсяг складає: бакалаври - 50 чол. (денна), - 50 чол. (заочна); спеціалісти - 50 чол. (денна), - 50 чол. (заочна); магістри - по 10 чол. на денній та заочній формах.

         На кафедрі сформувалися наукові напрямки, за якими здійснюється наукова діяльність її викладачів та магістрантів:

  • фундаментальні дослідження енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами у гірничо-металургійній промисловості;
  • нейрокерування складними технологічними процесами;
  • нейропрогнозування електричних навантажень техноценозів;
  • підвищення ефективності процесів оптимального керування ресурсоємними технологічними комплексами.
  • підвищення до нормативних параметрів завантаження трансформаторів та електроспоживачів;
  • аналіз енергоємності технологічних процесів виробництва та шляхи їх зниження;
  • підпорядкування режимів роботи технологічного електрообладнання для мінімізації технологічних втрат електроенергії та ін.

За роки існування кафедри її викладачами видано більше 500 наукових праць, отримано більше 100 авторських свідоцтв, що свідчить про їх високий науковий рівень. Стажування викладачів кафедри здійснюється на провідних підприємствах енергопостачальної компанії «Дніпроенерго», з якою кафедра налагодила тісні стосунки. З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково-дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 9 самостійних лабораторій з відповідним методичним забезпеченням.

При кафедрі існує аспірантура, де здійснюється підготовка аспірантів за фахом «Електричні комплекси і системи». Кафедра намагається підтримувати тісні зв’язки з своїми випускниками, які сьогодні працюють на багатьох підприємствах України та СНД, займаються науковою та викладацькою діяльністю, очолюють промислові підприємства.

Здобутки студентів кафедри

Студенти кафедри отримують премії та грамоти на національних та міжнародних конкурсах студентських робіт.

У 2010-2011 н.р. студент гр.ЕЕ-06  Левітов Сергій отримав ІІ премію конкурсу на кращу наукову роботу на тему: "Україна: 20 років державотворення". Конкурс організовано Президентським фондом Леоніда Кучми; диплом І ступеня отримала студентка гр.ЕЕ-05 Гладуш Тетяна і визнана кращою на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Електротехніка та електромеханіка"; диплом ІІ ступеня отримала студентка гр.ЕЕ-05 Громченко Любов на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Електротехніка та електромеханіка"; почесні грамоти Виконкому Криворізької міської ради за вагомий внесок у розбудову держави, активну участь у реалізації державної молодіжної політики отримали аспіранти Михайленко О.Ю. та Кузьменко А.С.

Аспірант Михайленко О.Ю. отримав диплом І-го ступеня, аспірант Кузьменко диплом ІІІ-го ступеня  на щорічному міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання», що проходив у Державному гірничому інституті Санкт-Петербургу ім. Г.В. Плеханова.

Співробітники

Сьогодні викладацький колектив кафедри складає 9 чоловік, серед яких кандидати технічних наук, доценти – Мельник О.Є., Константінов Г.В., Цибулевський Ю.Є.; старші викладачі – Харитонов О.О., Пархоменко  Р.О., Аніськов О.В., Щокіна О.В.; асистент Михайленко О.Ю.

КОНСТАНТІНОВ

Григорій Вікторович

кандидат технічних наук,

доцент

 ЦИБУЛЕВСЬКИЙ

Юрій Євгенович 

кандидат технічних наук, 

доцент

 МЕЛЬНИК

Ольга Євгенівна

кандидат технічних наук, 

доцент

 

 

 ЩОКІНА

Ольга Василівна

ст. викладач

 ХАРИТОНОВ

Олександр Олександрович

ст. викладач

 ПАРХОМЕНКО

Роман Олександрович

ст. викладач

 

 

 АНІСЬКОВ

Олександр Володимирович

ст. викладач

 МИХАЙЛЕНКО

Олексій Юрійович

асистент

 КОСТРЮЧЕНКО

Анна Сергіївна

лаборант

Освітній інтернет-портал кафедри http://ee.knu.edu.ua/

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!