Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Завідувач кафедри

ЩОКІН Вадим Петрович,

доктор технічних наук, професор

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра була створена  в 1930 році. Протягом 30 років вона була єдиною електротехнічного профілю і мала назву «Гірнича електротехніка». У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С.Р. Маймин, який і був першим її завідуючим. В подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С.О. Тайц, Л.І. Полтава, М.Я. Дурнев, Ю.С. Петров, Л.В. Трубецков, М.І. Шулін, В.Ф. Щотка, В.С. Моркун та доктор технічних наук, професор О.М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю.Я. Єпімахов.

В 1961 році, внаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві: «Автоматизація виробничих процесів» та «Електрифікація гірничих підприємств». Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків.

Кафедра сьогодні

На сучасному етапі кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та спеціалізацією «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів». Форми навчання: денна, заочна, скорочена.

На кафедрі сформувалися наукові напрямки, за якими здійснюється наукова діяльність її викладачів та магістрантів:

-         фундаментальні дослідження енергозберігаючого керування електроенергетичними системами та комплексами у гірничо-металургійній промисловості;

-         нейрокерування складними технологічними процесами;

-         нейропрогнозування електричних навантажень техноценозів;

-         підвищення ефективності процесів оптимального керування ресурсоємними технологічними комплексами.

-         підвищення до нормативних параметрів завантаження трансформаторів та електроспоживачів;

-         аналіз енергоємності технологічних процесів виробництва та шляхи їх зниження;

-         підпорядкування режимів роботи технологічного електрообладнання для мінімізації технологічних втрат електроенергії та ін.

За роки існування кафедри її викладачами видано більше 500 наукових праць, отримано більше 100 авторських свідоцтв, що свідчить про їх високий науковий рівень. Особлива увага приділяється публікації результатів наукових досліджень у журналах, що включені до наукометричних баз даних Scopus.

Публікації викладачів кафедри у Scopus:

ЩокінВ. (Vadym Shchokin):

1. Shchokin V. The numericai analysis method of fuzzy-logic control systems stability of agglomerate sintering process / Andrey Uskov, Vadym Shchokin // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 12.- Р. 38-43.

2. Shchokin V. Method of Automated Synthesis of the Fuzzy-Login Systems that Controls Sintering Process / Andrey Uskov, Vadym Shchokin, Valeriy Huz // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 12.- Р. 26-30.

3. Shchokin V. Theoretical foundations of extension of ARMA (Auto Regressive with Moving Average) model with the usage of connectionist technologies ( Braininspired Systems) / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 2.- Р. 11-18.

4. Shchokin V. Neuro-fuzzy activation sub-system of effective control channels in adaptive control system of agglomerative process / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 3.- Р. 6-14.

5. Shchokin V. The example of application of the developed method of Neuro-Fuzzy rationing of power consumption at JSC «YuGOK» mining enrichment plants [Electronic source] / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 2.- Р. 19-26.

Щокіна О. (Olga Shchokina):

1. Shchokina O. Theoretical foundations of extension of ARMA (Auto Regressive with Moving Average) model with the usage of connectionist technologies ( Braininspired Systems) / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 2.- Р. 11-18.

2. Shchokina O.  The example of application of the developed method of Neuro-Fuzzy rationing of power consumption at JSC «YuGOK» mining enrichment plants [Electronic source] / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 2.- Р. 19-26.

3. Shchokin V. Neuro-fuzzy activation sub-system of effective control channels in adaptive control system of agglomerative process / Vadym Shchokin ,  Olga Shchokina // Metallurgical and Mining Industry. – 2015.- № 3.- Р. 6-14.

Михайленко О. (Oleksii Mykhailenko):

1. Mikhailenko O. Research of Adaptive Algorithms of Laguerre Model Parametrical Identification at Approximation of Ore Breaking Process Dynamics / Oleksii Mykhailenko // Metallurgical and Mining Industry.-2015.-No.6-P. 109-117.

2. Mikhailenko O. Ore Crushing Process Dynamics Modeling using the Laguerre Model / Oleksii Mykhailenko // Eastern –European Journal of Enterprise Technologies.-2015.- Vol.4, No. 4(76). – P.30-35.

Мельник О. (Olga Melnik):

1. Melnik  О. Studying a new anti-polarization method in the process of ultrafiltration of skimmed milk. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/11 (84) 2016. ISSN 1729-3774. - Стр. 4-8.

2.  Melnik  О.  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies // (№3/11(87). 2017. ISSN 1729-3774. - Стр. 52-60. 

Харитонов О. (Aleksandr Kharitonov):

1. Kharitonov A. Revisiting destabilizing  effect of iron ore mines operational factors on functional characteristics of protection device from current leakage { Electronic source} / Aleksandr Kharitonov, Aleksandr Omelchenko  // Metallurgical and Mining Industry. -2015.-№2.-P.328-331.

Пархоменко Р. (Roman Parkhomenko):

1. Совершенствование  методов расчета загрузок систем электроснабжения рудних шахт / Синчук О.Н., Є.С. Гузов, Р.А. Пархоменко, В. П. Розен // «Горный журнал», Издательский дом «Руда и металлы», Москва -2013. Вып. №12/2013, -с. 87-90/.

2. Parkhomenko R. Dinamics appraisal of electrical energy consumption process of iron ore mines in conditions of indeterminacy and insufficiency of information { Electronic Source} / Roman Parkhomenko // Metallurgical and Mining Industry.-2015.-№2. –P.332-335.

Аніськов О. (Aleksandr Aniskov):

1. Aniskov A. Copper strip electroplastic rolling { Electronic sourse} / Victor Lyashenko, Elena Kobilskaya,  Aleksandr Aniskov // Metallurgical and Mining Industry.-2015.- №2.–P.294-299.

Стажування викладачів кафедри здійснюється на провідних підприємствах енергопостачальної компанії «Дніпроенерго», з якою кафедра налагодила тісні стосунки. З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково-дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 9 самостійних лабораторій з відповідним методичним забезпеченням.

Здобутки студентів кафедри

Студенти кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту щорічно приймають участь і отримують премії та грамоти на національних і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, а також на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» та з енергетичного менеджменту.

У 2016/2017 навчальному році студенти групи ЕЕ-14ск Коростиленко Владислав та Брильов Ігор зайняли ІІІ місце у ІІ турі у командному заліку на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

Коростиленко Владислав посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Енергетика» (Маріуполь 2017).

Співробітники

Сьогодні викладацький колектив кафедри складає 8 чоловік, серед яких доктор технічних наук, професор – Щокін В.П., кандидати технічних наук, доценти – Мельник О.Є., Цибулевський Ю.Є., Михайленко О.Ю.; старші викладачі – Харитонов О.О., Пархоменко  Р.О., Щокіна О.В.; асистент Аніськов О.В.

 

ЩОКІН

Вадим Петрович,

доктор технічних наук,

професор

 ЦИБУЛЕВСЬКИЙ

Юрій Євгенович 

кандидат технічних наук, 

доцент

 МЕЛЬНИК

Ольга Євгенівна

кандидат технічних наук, 

доцент

 

МИХАЙЛЕНКО

Олексій Юрійович

кандидат технічних наук, доцент

 ХАРИТОНОВ

Олександр Олександрович

ст. викладач

 ЩОКІНА

Ольга Василівна

ст. викладач

 

 

 ПАРХОМЕНКО

Роман Олександрович

ст. викладач

 АНІСЬКОВ

Олександр Володимирович

асистент

 КОСТРЮЧЕНКО

Анна Сергіївна

лаборант

Освітній інтернет-портал кафедри http://ee.knu.edu.ua/

Сторінка кафедри у FB: https://www.facebook.com/EPEM.KNU/

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!