Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті є наступницею відомих електротехнічних кафедр автоматизованого електроприводу та електрифікації гірничих підприємств.

 

 Завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті,

доктор технічних наук, професор,

академік АГН України

Сінчук Олег Миколайович

 

 Кафедра АЕСПТ забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за різними формами навчання (денна, заочна та скорочена) за спеціальністю: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Спеціалізації:

1) Автоматизація та електропривод гірничо-металургійного виробництва;

2) Автоматизований електропривод промислових та житлово-комунальних споруд;

3) Електротехнічні комплекси та системи транспортних засобів.

Випускники, які одержали:

– диплом бакалавра (4 роки навчання на базі середньої освіти; 3 роки на базі технікуму) та здобули кваліфікацію бакалавра, мають право на продовження навчання за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом спеціаліста (1 рік навчання) та здобули кваліфікацію інженера, можуть продовжити навчання в магістратурі за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом магістра (1,5 роки навчання) та здобули кваліфікацію магістра, можуть продовжити навчання та підготовку дисертацій через аспірантуру (з відривом та без відриву від виробництва) за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Для участі в конкурсі на вступ необхідно подати сертифікати по предметам:

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика, або географія, або іноземна мова.

Сертифікати минулих років не є дійсними.

Випускників технікумів та коледжів, що мають намір поступати на споріднені спеціальності проходять тестування. Строк навчання до рівня бакалавр - 3 роки, спеціаліст або магістр – 4 роки. 

Після зачислення на контрактне місце та закінчення першого курсу можливо перевестись на бюджетне місце за умови, що протягом першого курсу в групі вивільняться бюджетні місця, а ви продемонструєте певні успіхи в навчанні. 

Якщо Ви вже маєте повну вищу освіту з іншої спеціальності (технічної чи нетехнічної) існує можливість отримання другої вищої освіти. Строк навчання – 3 роки.

Широкий спектр об'єктів діяльності фахівців – випускників кафедри передбачає чималий діапазон підприємств і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців: промислові підприємства (металургійні і коксохімічні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати, машинобудівні заводи, заводи з випуску електронної апаратури); технікуми, вищі навчальні заклади (для здійснення викладацької і науково-дослідної діяльності); науково-дослідні інститути, проектні інститути; комерційні підприємства (банки, торгівельні та посередницькі організації для експлуатації і розробки інформаційних систем, баз даних) і тому подібне. Випускники кафедри завжди жадані на підприємствах регіону, як кваліфіковані фахівці й умілі організатори виробництва, науки та освіти. Багато хто ставав керівниками в промисловості, науково- дослідних і проектних організаціях. Наші випускники серед спеціалістів на всій території України і ближнього зарубіжжя. Довіру до кваліфікації і динамізму молодого покоління кафедри проявляють відомі зарубіжні фірми: Omron, ABB, Lenze, в представництвах яких працюють наші випускники. Деякі з цих фірм беруть активну участь у розвитку навчальної бази кафедри.

Випускники цього напряму не лише успішно працюють і обіймають керівні посади у великих компаніях, підприємствах, комерційних фірмах, але й організовують свій власний бізнес. Наші фахівці вільно володіють раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної документації, мають можливість опанувати сучасну обчислювальну техніку, вони самостійно здатні приймати рішення та відповідати за отримані результати. Саме таких якостей набуває випускник завдяки безперервній підготовці за спеціальностями «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електричний транспорт» впродовж всього періоду вчення на бакалавра, спеціаліста і магістра.

Кафедра АЕСПТ має високий показник якості викладацького складу (близько 80% з науковими ступенями та вченими званнями). Крім того, до складу кафедри входить значна кількість викладачів, чий життєвий шлях тісно переплівся з промисловістю Кривбасу. Це є суттєвим при опануванні такої прикладної професії, оскільки наявність викладачів не тільки з науково-викладацьким, а й з виробничим досвідом, дозволяє набути знань, що дають змогу випускнику кафедри без суттєвих складностей розпочати свою трудову діяльність. Навчальна та науково-дослідницька робота забезпечується високоякісними методичними засобами з використанням індивідуальної підготовки та активних форм і методів навчання. Кафедра АЕСПТ оснащена сучасним новітнім обладнанням провідних фірм-виробників, яке інтенсивно використовується в навчальному процесі.

Кафедра веде підготовку фахівців за інтегрованими планами навчання, тісно співпрацює з навчальними закладами І–ІІ рівнів акредитації, має філію на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та іншими промисловими підприємствами міста.

У склад лабораторного фонду входить 10 сучасних лабораторій. Лабораторний фонд кафедри АЕСПТ постійно оновлюється, що дає можливість студентам освоювати не тільки теоретичну сторону професії, а й набувати необхідні практичні навички.

Наша адреса:

вул.  Віталія Матусевича,11 Корпус №1, ауд. 457

Телефон: (056) 409-06-47

Е-mail: aepigor@gmail.com

http://aems.knu.edu.ua.

 

Єдина Країна! Единая Страна!