Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Електротехнічний факультет

Презентація факультету

Галузь знань: 14 «ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Спеціальність: 141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Спеціалізації:

«Системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів»

 «Електричний транспорт»

«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Спеціальність: 144 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

Спеціалізація:

«Теплоенергетика»

Електротехнічний факультет, як самостійна одиниця, розпочав своє існування в 1964 році, хоча підготовка спеціалістів електротехнічного профілю за спеціальністю "Гірнича електромеханіка" велася ще з 1932 року на електромеханічному факультеті гірничорудного інстітуту. З 1955 року на факультеті організована підготовка спеціалістів у галузі автоматизованого електропривода, автоматизаціі виробничих процесів та електрифікації гірничих робіт. Пізніше виникли кафедри інформатики, автоматики та систем управління та моделювання і програмного забезпечення.

Першим деканом факультету був кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Щотка (1964-1976 pp.). За період існування факультету його очолювали кандидати технічних наук, доценти В. П. Хорольський (1976-1979 рр.), Є. А. Ільїн (1980-1985 pp.), B. 3. Мусарський (1985-1998 рр), які зробили вагомий внесок у його подальшу розбудову. Суттєвий вклад у вдосконалення навчальної, навчально-методичної, виховної і наукової роботи факультету зробили доктори технічних наук, професори: Е. Г. Файнштейн, В. М. Чермалих, Д. Й. Родькін, С. Т. Толмачов, В. М. Назаренко, А. П. Сінолиций, В. П. Хорольський, В. С. Моркун; кандидати технічних наук, доценти: В. Ф. Щотка, В. З. Мусарський, Є. А. Ільїн, Г. І. Корнілов, О. Т. Гужовський, Б. М. Рудь та ін.

Нині роботою електротехнічного факультету керує кандидат технічних наук, доцент Юрій Григорович Осадчук, який має 205 наукових публікацій, 24 авторських свідоцтва СРСР і 5 патентів України.

Заступником декана працює вмілий фахівець-вихователь молоді старший викладач В.О. Федотов , методисти факультету – досвідчені, знаючі свою справу люди – Л. О. Ледовських та Л.Л. Кириленко.
Сьогодні електротехнічний факультет є одним з провідних в університеті.

До складу факультету входять п’ять кафедр: автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, електромеханіки, електропостачання та енергетичного менеджменту, фізики, теплоенергетики, де працюють більше 70 викладачів і серед них члени-кореспонденти Академії гірничих наук, доктори технічних наук, професори С. Т. Толмачов, О.М. Сінчук, доктори технічних наук, професори Є. О. Несмашний, В.П. Щокін; О.В. Замицький, 38 кандидатів технічних наук, доцентів. Кращі викладачі факультету за внесок в навчальну, виховну i наукову роботу були визначені нагородами: Почесними грамотами Міністерства освіти та науки України, доктор технічних наук, професор В.П. Щокін став лауреатом премії Президента України для молодих вчених і отримав грант Президента України на проведення наукового дослідження.
Електротехнічний факультет університету готує кадри електротехнічного профілю: бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 3а роки його існування було підготовлено більше 5500 інженерів, спеціалістів та магістрів з електротехніки та електромеханіки, які працюють на підприємствах України i СНД, займаються науковою і викладацькою діяльністю. Дeякi випускники факультету працювали і працюють на відповідальних адміністративних посадах: Ю. В. Любоненко – колишній голова міської Ради, Б. І. Мокін - колишній ректор Вінницького державного технічного університету, А. В. Луговий - проректор з наукової роботи, завідувач кафедри Кременчуцького технічного університету та ін.

Факультет має денну і заочну форми навчання. Сьогодні на денному відділенні навчається більше 400 студентів, на заочному більше 700. Існує держбюджетна i контрактна форми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Навчальна i наукова діяльність студентів проходить у лабораторіях кафедр факультету, які оснащені сучасним експериментальним обладнанням з засобами вимірювань, управління, мікропроцесорним керуванням, обчислювальною технікою.
На факультеті сформувалися важливі наукові напрями, спрямовані на вирішення теоретичних i практично-господарських задач, створені нayковi школи, очолювані провідними вченими. Доктор технічних наук, професор О.М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю. Г. Осадчук працюють над розробкою промислових енергозберігаючих систем управління енергоємними об'єктами гірничо-металургійного комплексу; доктор технічних наук, професор С. Т. Толмачов працює над розробкою математичних моделей електротехнічних, теплових та енергозберігаючих процесів та методів їх комп'ютерної реалізації.
Факультет підтримує тісні зв'язки з різними підприємствами Кривого Рогу, області та України, де працює значна кількість його випускників. На провідних підприємствах міста створені філії кафедр факультету.


Зв'язок

50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталій Матусевича, 11
деканат: 71-93-47 71-93-42

e-mail:

Єдина Країна! Единая Страна!