Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій створена наказом ректора Криворізького технічного університету в 1995 році на загально-інженерному факультеті університету. З 2003 року кафедра переведена на будівельний факультет. 

Основним напрямом роботи кафедри є забезпечення підготовки фахівців-будівельників за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів») з отриманням кваліфікацій:

 • бакалавр будівництва;
 • магістр будівництва,

а також кандидатів технічних наук із спеціальності  05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

Крім основного напряму роботи, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій:

 • «Промислове й цивільне будівництво»;
 • «Міське будівництво й господарство»;
 • «Теплогазопостачання й вентиляція»;
 • «Водопостачання і водовідведення».

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • технологія бетонних та залізобетонних виробів;
 • технологія монолітних виробів і конструкцій.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

На фото (зліва на право):

перший ряд: канд. техн. наук, доцент Астахова Н.В., докт. техн. наук, професор Шишкін О.О., канд. техн. наук, доцент Шишкіна О.О.

другий ряд: учбовий майстер Єгорова І. В., старший викладач Татаренко М. М., старший викладач Хільченко О.П., старший викладач Ковальчук В.А., канд. техн. наук, доцент Коверніченко Л.М.

Викладачі кафедри:

Завідувач кафедри  - Шишкін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, «Відмінник освіти України», член Українського відділення Міжнародної асоціації конструкційного бетону - fib, член спеціалізованих вчених рад: Донбаської національної академії будівництва та архітектури та Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, Одеської державної академії будівництва та архітектури, член-кореспондент Академії гірничих наук України, автор більше 200 наукових і педагогічних праць. У тому числі 5 підручників та 7 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, 10 монографій та 10 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 8 кандидатів наук (з яких один громадянин Ємену). Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України

Доцент Коверніченко Леонід Миколайович, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Технологія кераміки», «Довговічність бетону». Винахідник СРСР. Автор 76 наукових і педагогічних праць, у тому числі 2 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів та однієї монографії, і 52 авторських свідоцтв на винаходи. Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України й дипломами ВДНГ України.

Доцент Астахова Наталя Валентинівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «В'яжучі речовини», «Метрологія і стандартизація», «В’яжучі речовини». Автор 32 наукових праць, у тому числі, однієї монографії та одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

Доцент Шишкіна Олександра Олександрівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «Технологія бетону», «Бетони і будівельні розчини». Автор  40 наукових і педагогічних праць, у тому числі підручника і навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів та монографії

Старший викладач - Хільченко Олександр Павлович. Викладає дисципліни: «Заповнювачі для бетонів», «Технологія оздоблювальних матеріалів», «Випробування будівельних конструкцій», «Технологія монолітного будівництва». Автор 48 наукових праць, у тому числі 4 підручників і одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, 15 авторських свідоцтв на винаходи.

Старший викладач - Ковальчук Віталій Анатолійович. Викладає дисципліни: «Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів і виробів «Керування якістю будівельної продукції», «Металознавство і зварювання».Автор 27 наукових і педагогічних праць, в тому числі підручника для студентів вищих навчальних закладів.

Старший викладач - Татаренко Микола Миколайович. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Арматура для залізобетонних виробів», «Зимове бетонування». Автор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

Навчально-допоміжний персонал:

Учбовий майстер - Єгорова Ірина Володимирівна. «Фахівець в області метрологічного забезпечення іспитової лабораторії».

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРІ

Навчальний процес кафедрою проводиться в 6 спеціалізованих лабораторіях, які мають сучасне оснащення, і на полігоні для виготовлення й випробувань будівельних конструкцій.

Лабораторія будівельних матеріалів та виробів

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій єдина кафедра на будівельному факультеті Криворізького національного університету, викладачі якої підготовили п’ять підручників та вісім навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, які затверджено і рекомендовано Міністерством освіти і науки України, якість яких визнана на обласному конкурсі навчальної літератури.

Підручники і навчальні посібники, які підготовлено співробітниками кафедри

Підручники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія бетону: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 311 с.

2. Шишкін О.О., Машкін Л.І., Хільченко О.П. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 262 с.

3. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія будівельних матеріалів і виробів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 262 с

4. Пшинько О.М., Нікіфоров О.П., Шишкін О.О., Приходько А.П. Довговічність бетону: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 312с.

5.  Шишкін О.О., Шишкіна О.О., Ковальчук В.А., Хільченко О.П. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта).

Навчальні посібники, які підготовлені викладачами кафедри:

1.Шишкин А.А. Примеры расчета несущих конструкций из дерева и пластмасс [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов. / А.А. Шишкин,А.П. Крещенко. К.: УМК ВО, 1988, - 116 с.

2.Шишкин А.А. Теория и практика назначения составов бетона [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов /В.Н. Пунагин, А.А. Шишкин, А.В. Дзюбан, А.Д. Кирнев. – К.: УМК ВО, 1990, - 76 с.

3. Татаренко М.М. Проектування і розрахунок основ і фундаментів під колони промислових будівель [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /М.М. Татаренко, О.О. Шишкін, М.В. Микула, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,1999.– 90 с.

4. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,2000.–113 с.

5. Шишкін О.О. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /О.О. Шишкін, Є.Г. Іванов, О.П. Хільченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с.

6. Шишкін О.О. Технологія будівельної кераміки [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /О.О. Шишкін, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008. – 259 с.

7. Шишкін О.О. Випробування залізобетонних будівельних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /О.О. Шишкін, Л.І. Машкін. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2006. - 175 с.

8. Шишкін О.О. Технологія монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2013. - 380 с.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • розробка теорії міцелярного каталізу гідратації мінералів, які складають основу в’яжучих речовин;
 • розробка нових і вдосконалення відомих будівельних матеріалів і виробів;
 • розробка будівельних матеріалів і виробів з використанням відходів гірничо-металургійних підприємств Криворізького залізорудного басейну;
 • оцінка якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, стану будівельних конструкцій будинків і споруд.

НАУКОВІ НАДБАННЯ КАФЕДРИ

Співробітниками кафедри отримано 77 патентів на винаходи, які запатентовано не тільки в Україні, а й в Іспанії, Італії, Фінляндії.        

Результати наукової праці з моменту створення кафедри викладені в:

 • 10 монографіях; 
 • більш ніж 200 наукових працях,

які увійшли в наукові міжгалузеві збірники праць, збірники наукових статей, а також представлені на Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних конференціях.

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Пунагін В.М. Фізико-аналітичний метод проектування складів бетону [Текст]. / В.М. Пунагін. Л.С. Савін, Б.Б. Хасанов, О.О. Шишкін. - Кривий Ріг: НВО «Захист», 1994. – 156 с.

2. Шишкин А.А. Физическая химия контактной зоны бетонов [Текст]. / А.А. Шишкин. -  Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 88 с.

3. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]. / О.О. Шишкін. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2001. – 113 с.

4. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности [Текст]. / А.А. Шишкин. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001. - 67 с.

5. Шишкин А.А. Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.В. Астахова. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

6. Пунагін В.М. Керування властивостями бетону [Текст]. / Пунагін В.М., Савін Л.С., Шишкін О.О. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал» АГНУ, 2001. - 156 с.

7. Шишкин А.А. Специальные бетоны в условиях действия повышенных температур [Текст]. / А.А. Шишкин, Аль-Вассаби Набиль Абдулла, М.Ю. Джур. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

8. Шишкин А.А. Свойства и технология бетона на модифицированном железом цементе в условиях зимнего бетонирования: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.П. Мельниченко. – Кривой Рог: Изд-во «Минерал», 2004. -  162 с.

9. Шишкин А.А. Поризованные бетоны для ремонта строительных конструкций: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Ю.И. Чабан – Кривой Рог: «Минерал», 2005.-160 с.

10. Шишкин А. А.  Технология монолитных бетонных и железобетонных конструкций [Текст]: монография. // А.А. Шишкин, А.А. Шишкина - Кривой Рог: Видавничий центр КНУ, 2013. - 347 с.

Науково-дослідна лабораторія кафедри з 1994 року акредитована в Українській державній метрологічній системі у якості випробувальної лабораторії.

З 2000 року на базі кафедри наказом Міністра освіти і науки України створено і діє навчально-науково-виробничого комплексу «Будіндустрія».

З 2001 року кафедра є колективним членом Українського відділення Міжнародної асоціації конструкційного бетону - fib.

Вісім аспірантів кафедри захистили дисертації.

Студентка кафедри стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі наук «Будівництво та архітектура».

 

 Випускники кафедри, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень

«спеціаліст» та «магістр» :

-         директор приватного підприємства, з реалізації будівельних матеріалів (м. Київ);

-         директор  проектного приватного підприємства (м. Київ);

-         два директори приватних підприємств з виготовлення будівельних матеріалів (м. Кривий Ріг);

-         спеціаліст з формування вартості проектів «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

-         заступник начальника цеху «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

-         інженерно-технічні працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

-         майстер служби капітального ремонту ПівнГЗК (м. Кривий Ріг));

-         майстер служби капітального ремонту ЦГЗК (м. Кривий Ріг));

-         технолог цеху керамічних виробів ІнГЗК (м. Кривий Ріг);

-         майстри та начальники дільниць ПАТ “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

-         інженер-проектувальник ДП “Кривбаспроект” (м. Кривий Ріг);

-         начальник відділу тресту “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

-         співробітники ДП “Кривбасстандартметрологія” (м. Кривий Ріг);

-         інженерно-технічні працівники “Севастопольбуд” (м. Севастополь);

-         майстри та інженер з якості ТОВ “Весташляхбуд” (м. Кривий Ріг);

-         спеціаліст служби  НБС ПівнГЗК (м. Кривий Ріг);

-         начальник  дільниці ТОВ "Промспецбуд“ (м. Кривий Ріг);

-         майстер ТОВ “Будмонтаж” (м. Кривий Ріг);

-         начальник дільниці ТОВ “Аглобуд” (м. Кривий Ріг);

-         інспектор ПАТ “Криворіжгаз”;

-         менеджер, гіпермаркет «Епіцентр» (м. Київ).

Випускники аспірантури кафедри, які отримали науковий ступінь

«кандидат технічних наук» :

Люльченко Євген Вікторович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Набіль Абдулла Аль-Васабі – професор університету в Йорданії;

Астахова Наталя Валентинівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Шишкіна Олександра Олександрівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Мельниченко Наталя Петрівна – доцент кафедри нарисної геометрії та графіки Криворізького національного університету;

Герасимова Катерина Варфоломіївна – доцент кафедри фізики Криворізького національного університету;

Настич Олег Борисович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Адамов Артур Юсупович – доцент Національного університету банківської справи.

 

 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!