Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедру промислового, цивільного та міського будівництва сттворено наприкінці серпня 2015 р. внаслідок об’єднання таких випускаючих кафедр: будівельних конструкцій; технології, організації та механізації будівництва; архітектури та містобудівництва. Окрім того, до складу новоствореної кафедри частково залучено ресурси кафедри опору матеріалів та будівельної механіки.

Проте, як не дивно, можна вважати, що кафедра ПЦМБ водночас є ровесницею будівельного факультету. Історія повертає нас до 1959-го року, коли було засновано факультет, при якому відкрито спершу єдину кафедру. Тогочасна її назва була співзвучна із сьогоднішньою, а саме – кафедра промислового та цивільного будівництва. Пізніше, внаслідок розвитку будівельної галузі, на базі її утворювалися нові кафедри. Окрім того, з потребою відкриття нових спеціальностей поступово на будівельному факультеті було засновано ще декілька нових, утворених окремо, кафедр. Та про все по порядку.

Далекого 1959-го року на кафедрі промислового та цивільного будівництва усі дисципліни проводилися зусиллями лише трьох викладачів (А.Ф. Вешке, І.О. Федоров, П.К. Пряник) та одного лаборанта – М.Я. Щура. Через рік до них долучились викладачі з рядів фахівців-практиків проектних інститутів та випускників аспірантури: А.А. Любимов, О.О. Розанова, А.Г. Лідневич, Ф.С. Чмихов. Першим її завідувачем був Артур Федорович Вешке, котрого в 1960 році змінив досвідчений будівельник Борис Федорович Бабков, який працював до цього керівником тресту «Криворіжаглобуд».

  А.Ф. Вешке  

   Б.Ф. Бабков

 У 1962 році кафедру промислового та цивільного будівництва було розділено на дві: кафедру технології та організації будівельного виробництва і кафедру архітектури та конструкцій.

На щойно створеній кафедрі архітектури та конструкцій працювало 6 викладачів: к.т.н., доц. В.Г. Антонюк, ст. викл. Ф.С. Чмихов, асистенти М.В. Гончаренко, А.А. Любимов, П.К. Пряник, І.О. Федоров.

Її завідувачем став досвідчений архітектор-практик Федір Семенович Чмихов.   

                  

       Ф.С. Чмихов

Після нього в різний час завідувачами кафедрою були: кандидати технічних наук, доценти А.А. Любимов, В.М. Сурдін, В.М. Кебенко, В.І. Маракуца, ст. викл. Дмитрієнко В.М., к.т.н., доц. В.І. Вербицький. З 2001 року і до періоду реорганізації її очолював д.т.н., проф. Жуков С.О.

У 1978 році від даної кафедри були відокремлені архітектурні дисципліни, та створено нову кафедру – «Архітектури промислових та цивільних споруд». ЇЇ завідувачем було обрано к.т.н, доцента Турабелідзе Г.В. У період з 1995 по 2015 рр. кафедру очолював д.т.н., проф. Єфіменко В.І.

В 2001 році кафедра будівельних конструкцій знову зазнала змін внаслідок приєднання до неї кафедри шахтного будівництва, та отримала нову назву – «Гірничого, промислового та цивільного будівництва». Однак у 2005 році шахтобудівники були відокремлені в самостійну кафедру будівельних геотехнологій, а кафедру будівельних конструкцій – відновлено в її попередньому вигляді та складі. До теперішнього часу вона носить таку назву.

У свою чергу, повертаючись до 1962-го року, новостворену кафедру ТОБВ очолив к.т.н., доц. Б.Ф. Бабков. Його робота над керівництвом кафедрою тривала до 1968 р. Після нього завідувачем кафедри впродовж року працював А.Ф. Короткий. У 1969-му на цю посаду призначено А.Ф. Баранникова, що працював до цього на кафедрі економіки та викладав курс «Економіка будівництва» для студентів будівельного факультету. З його приходом дану дисципліну було знову передано до складу навчально-педагогічного навантаження кафедри ТОБВ. Три роки потому завідувачем кафедри працював к.т.н., доц. Т.Д. Бевз. У 1975 р. кафедру знову очолював А.Ф. Короткий.

У 1977 р., по переведенню із Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, завідувачем кафедри було призначено працівника з більшим життєвим, виробничим і науково-педагогічним досвідом – кандидата технічних наук, доцента Панова П.Г. Багато сил та енергії він віддав на вдосконалення навчального процесу, розроблення методичного забезпечення, поліпшення лабораторної бази кафедри. При цьому, у 1979 р. на посади доцентів із тресту «Криворіжстальконструкція» прийшли В.В. Голубенко та В.В. Кожушко, з науково-дослідного інституту – кандидати технічних наук В.П. Логвинов, М.І. Красиков, О.О. Малевич; а також колишній головний інженер будівельного управління В.В. Рогозін – на посаду асистента. У цей час із кафедри «Будівельні конструкціїї» на посаду старшого викладача перейшов О.І. Валовой. Згодом склад кафедри зазнає змін, поповнюється новими кваліфікованими фахівцями, деякі з котрих працюють і до теперішнього часу.

З 1982 по 1986 рр. на посаді завідувача кафедри успішно працював к.т.н., доцент В.В. Голубенко.

З 1987 по 2015 рр. кафедрою ТОБВ (перейменованою у 1989-му у кафедру технології, організації та механізації будівництва – ТОМБ) завідував к.т.н., професор Валовой О.І., якого після реорганізації кафедр було обрано керувати старою-новою кафедрою –  промислового, цивільного та міського будівництва.

За більш, ніж півсторічну історію, крім працівників, що утворюють сьогоднішній склад кафедри, викладацьку та навчально-допоміжну діяльність здійснювали понад 100 фахівців. Серед них видатні науковці та інженери (д.т.н., проф. Л.І. Стороженко, кандидати технічних наук, доценти В.М. Сурдін, В.М. Ільєнко, В.М. Кебенко, Г.Л. Турабелідзе), які зробили цінний внесок у розвиток будівельно галузі, та стали відомими в Україні і за її межами.       

       Л.І. Стороженко

  В.М. Кебенко

 Окрім того, за роки існування базової кафедри та кафедр-наступниць, з їх професорскьо-викладацького складу вийшло чимало керівників структурних підрозділів факультету й університету.

Варто також зазначити, що більшість співробітників кафедри – випускники будівельного факультету!

 

                       Викладацький склад кафедри у 1967 році (зліва направо):

нижній ряд: Анатолій Семенович Зелінський, Леонід Іванович Стороженко, Віктор Іванович Маракуца, Андрій Андрійович Любимов, Федір Семенович Чмихав;

середній ряд: Всеволод Григорович Антонюк, Борис Іванович Голобородько, Володимир Михайлович Сурдин, Іларій Олександрович Федоров;

верхній ряд: Гіві Лукіч Турабелідзе, Михайло Михайлович Дерев’янко,

Олександр Олексійович Зеленін

За час існування базова кафедра та її наступниці тричі змінювали своє місце знаходження. Спочатку базувались по вул. Островского, 10 (район трампарку). В період з 1975 по 1988 роки – у 5-поверховій будівлі по вул. Островського, 16. А з 1988 року і до сьогодні кафедри АМ, ТОМБ і БК (з 2015 р. кафедра ПЦМБ) розташовано у корпусі №6 по вул. ХХІІ Партз’їзду, 11.

 Тут розташовувався будівельний 

факультет в період з 1959 по 1975 рр

 Так виглядав будівельний факультет

 після зведення 5-поверхового корпусу

             

 У лекційній аудиторії заняття проводить доц. В.М. Сурдін

Упродовж багатьох років і до останнього часу багато викладачів кафедри – незмінні учасники проектування, будівництва, реконструкції або ремонту низки об’єктів матеріально-технічної бази університету (зокрема таких, як навчальні корпуси або їх структурні частини, гуртожитки, турбаза в с. Кудашове, спортивно-оздоровчий табір «Чароїт» в смт Лазурне, Палац молоді і студентів та багато інших).

Примітним є те, що виконання значної частки таких робіт здійснювалось із залученням студентів. Особливої уваги заслуговує формування студентських будівельних загонів (очолюваних викладачами кафедри), які здійснювали впродовж багатьох років під час виробничих практик та літніх канікул будівництво різноманітних об’єктів у різних регіонах СРСР.

Окрім того, завдяки успішному виконанню господарчо-договірної науково-дослідної тематики, за короткий строк силами викладачів і аспірантів на кафедрі було створено потужні науково-дослідні лабораторії для різноманітних випробувань будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

                              

      Лаборанти Ковальов А.Ф., О.С. Федоренко, В.І. Гончар.

Значну роль на кафедрі ПЦМБ відведено науковій діяльності. Тут постійно ведеться підготовка спеціалістів найвищої кваліфікації через аспірантуру, яку було відкрито за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» у 1966 році під керівництвом тоді ще к.т.н., доцента Л.І. Стороженка.

У подальшому розпочалась підготовка аспірантів ще за однією спеціальністю – «Будівельні матеріали та вироби». Мережа аспірантури поступово розширювалась. За весь час на базовій кафедрі та її наступницях захистили кандидатські дисертації понад 50 аспірантів, серед яких 8 іноземців.

Особливо слід відзначити, що семеро викладачів базової кафедри та її наступниць у різні роки отримали ступені докторів наук та звання професорів.

Таким чином, велика увага приділяється кафедрою впровадженню результатів наукових досліджень та розробок. Так результати наукових робіт були використані при укладанні нормативних документів державного значення, посібників, підручників та монографій. Також треба зазначити, що багато винаходів викладачів кафедри та розроблених ними конструкцій знайшли практичне застосування в будівництві. Наукові розробки викладачів використовуються також і в навчальному процесі.

На кафедрі ведеться активна видавнича діяльність. При цьому, викладачі кафедри майже щорічно беруть активну участь в різних конференціях та виставках, що проходять в Україні та далеко за її межами. Неодноразово наукові розробки кафедри заохочувалися на обласних та державних конкурсах.

Окрім вище зазначеного, чимало співробітників кафедри ПЦБ (у подальшому кафедр БК, ТОМБ та АМ) відзначилися як активні учасники спортивного та суспільного життя університету.

За роки існування даних кафедр випущено близько 7 тис. фахівців будівельної галузі. Серед безпосередніх її вихованців, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном, ціла плеяда відомих науковців, голів дослідницьких і проектних фірм, директорів великих підприємств та установ, завідувачів наукових лабораторій, викладачів, керівників факультетських і університетських структурних підрозділів, чимало рядових висококваліфікованих інженерів.

Розвиток суспільного життя, економіки та промисловості безпосередньо відображуються на капітальному будівництві. Окрім того, існуючі будівлі, споруди та інші об’єкти будівництва періодично потребують ремонту, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення і т. ін. Це свідчить про регулярну потребу у випускниках-будівельниках. Тому немає жодних сумнівів у тому, що кафедра промислового, цивільного та міського будівництва має майбутнє і перспективи для подальшого розвитку.

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!