Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

Кафедру промислового, цивільного та міського будівництва створено наприкінці серпня 2015 р. внаслідок об’єднання таких випускаючих кафедр: будівельних конструкцій; технології, організації та механізації будівництва; архітектури та містобудування. Окрім того, до складу новоствореної кафедри частково залучено ресурси кафедри опору матеріалів та будівельної механіки.

 

Працівники кафедри (зліва направо):

нижній ряд – доц. Гончар В.І., лаб. Гончарова І.С., проф. Валовой О. І., доц. Вербицький В.І; доц. Астахов В.І.; ст. лаборант  Олехнович З.А.,  ст. лаборант Литвин В.А.;

верхній ряд – доц. Валовой М.О.; доц. Попруга Д.В.; ст. викл. Шимко В.А.; ст. викл. Крішко Д.А.; доц. Афанасьєв В.В.; ст. викл. Рогозін В.В.; ст. викл. Савченко А.А.; доц. Єрьоменко О.Ю.;  ст. викл. Сухан О.П.;, ас. Паливода О.А.; доц. Герб П.І.

На базі кафедри функціонують сучасний комп’ютерний клас, методичний кабінет, а також навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії, оснащені необхідним обладнанням та наочним приладдям.

Для вдосконалення навчального процесу ведеться робота щодо розширення застосування комп’ютерної техніки, оснащеної як ліцензованим, так і авторським програмним забезпеченням, а також аудіовізуальних засобів.

Також в навчальному процесі широко використовуються наукові розробки викладачів. Крім того, для виконання наукових досліджень залучаються студенти факультету, за результатами роботи яких виконується значна кількість дипломних проектів.       

Активна наукова робота кафедри ведеться за наступними основними напрямками:

- дослідження, разробка та впровадження трубобетонних і нових ефективних конструкцій;

- дослідження надійності та довговічності несучих і огороджувальних конструкцій при капітальномму ремонті та реконструкції будівель і споруд;

- дослідження та впровадження будівельних матеріалів і конструкцій, виготовлених із шлаколужних бетонів та відходів місцевої промисловості.

- підсилення будівельних конструкцій з використанням сучасних матеріалів;

- оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд у процесі їх експлуатації.

Викладачі новоствореної кафедри є авторами багатьох винаходів, ведуть активну видавничу діяльність, регулярно беруть участь в різних конференціях та виставках.

Зусиллями співробітників кафедр БК, ТОМБ та АМ (тепер кафедра ПЦМБ) щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція за тематикою «Проблеми та перспективи сучасного будівництва».

Варто зазначити, що певні результати наукових робіт були використані при укладанні нормативних документів, посібників, підручників та монографій. Окрім того, у Кривому Розі та далеко за його межами є багато прикладів використання у будівництві конструкцій, запроектованих співробітниками кафедри.

Загалом науковий доробок викладачів, співробітників і аспірантів кафедри за останні 10 років викладено у понад 1500 наукових та навчально-методичних працях.

Окрім того, що за цей же період часу близько 200 робіт було опубліковано студентами-вихованцями кафедр БК, ТОМБ та АМ, об’єднаних нині в єдину.

Також варто відзначити, що найкращі студенти спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Міське будівництво та господарство» під керівництвом викладачів щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, олімпіадах та конференціях, демонструючи гідний рівень знань та результатів роботи.

За весь час на кафедрах, що увійшли до складу кафедри ПЦМБ, захистили кандидатські дисертації понад 50 аспірантів, серед яких 8 іноземців. Окрім того, семеро викладачів кафедри у різні роки отримали ступені докторів наук та звання професорів.

Кафедра ПЦМБ має тісні зв’язки з навчальними, науково-дослідними, проектно-конструкторськими закладами і установами нашої країни та за кордоном.

Окремої уваги заслуговує традиційна активність працівників кафедри у суспільному та спортивному житті факультету й університету.

За роки свого існування кафедр, що нині утворюють кафедру ПЦМБ, було випущено близько 7 тис. фахівців будівельної галузі. Серед безпосередніх їх вихованців, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном, ціла плеяда відомих науковців, голів дослідницьких і проектних фірм, директорів великих підприємств та установ, завідувачів наукових лабораторій, викладачів, керівників факультетських і університетських структурних підрозділів, чимало рядових висококваліфікованих інженерів.

Контактна інформація:

Адреса: Віталія Матусевича, 11, корп. 6, кімн. 315, 401; корп. 1, кімн. 453, 456

Тел.: (056) 409-06-28;   (056) 409-06-12

E-mail: tomb_knu@ukr.net;        palyvoda87@mail.ru.

Єдина Країна! Единая Страна!