Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Нормативна база ДВНЗ "КНУ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ

Положення про вчену раду Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Положення про вчену раду факультету Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Зміни до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

 Положення про тендерний комітет ДВНЗ "Криворізький національний університет"

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

Положення про науково-технічну раду університету

Положення про приймальну комісію ДВНЗ "Криворізький національний університет"

 Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Криворізького національного університету

Положення про науково-методичну раду ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 Положення про ректорат ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про автотранспортний коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про Гірничо-електромеханічний коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про Індустріальний коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про Інгулецький коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про Політехнічний коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про гірничий  коледж державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі  «Криворізький національний університет»

Положення про атестацію педагогічних працівників

СТОУ-02-13 Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і магістерських робіт

Положення про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «Криворізький національний університет» СТОУ КНУ 03:2015

Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи

Положення про порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»

Про затвердження норм часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів в державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (ОКР) молодшого спеуваліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ "Криворізький нацвональний університет"

Положення про переведення студентів Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Тимчасове Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Зміни, що вносяться до порядку призначення і виплати соціальних стипендій студентам Державного вищого навчального закладу "Криворізбкий національний університет"

 Порядок проходження атестації  здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території  яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті

 Положення про куратора академічної групи у Криворізькому національному університеті

 

Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам ДВНЗ «Криворізький національний університет» (нова редакція)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок ДВНЗ « Криворізький національний університет»,які фінансуються Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів загального фонду бюджету

 Положення про науково-дослідну частину

Положення про проблемну лабораторію оперативного контролю та управління якістю мінеральної сировини 

Положення про проблемну лабораторію фізико-технічних проблем розробки рудних родовищ 

Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних методів навчання 

Положення про науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій, обстеження та паспортизація будівель

Положення про лабораторію економічної геології та геолого-економічних оцінок об’єктів надрокористування

Положення про канатно-випробувальну лабораторію (станцію)

Положення про наукову діяльність науково-педагогічних працівників

Положення про спільне виконання науково-дослідних робіт та послуг

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Положення про надання платних освітніх послуг, які можуть надаватись Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет

Наказ №104 від 27.02.2015 р. "Про затвердження нової редакції переліку платних послуг"

Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" на 2018-2020 рік

Наказ №628 від 22 грудня 2015 р. "Про введення в дію Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в університеті"

Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в університеті

 Наказ №106 від 02 березня 2016 р. "Про внесення змін та доповнень до Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в университеті"

Положення про комітет з конкурсних торгів ДВНЗ "Криворізький національний университет"

Положення про введення в дію нової редакції Правил призначення та виплати академічних стипендій, аспірантам і докторантам ДВНЗ "Криворізький національний університет"

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Держжавному вищому навчальному закладі "Криворізький національний університет"

 

Наказ №282 від 30 серпня 2017 р. "Про введення в дію нової редакції Правил призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет"

Розпорядження №43 від 03 листопада 2017 р.  "Щодо протидії загрозам функціонуванню інформаційно-телекомунікаційних систем"

 

 

ДІЛОВОДСТВО

 Наказ №439 від 13 жовтня 2016 р. "Про призначання посадових осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці"

Наказ №442 від 18 жовтня 2016 р."про закріплення відповідальних посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки структурними підрозділами"

Наказ №202 від 18 квітня 2012 р. «Про затвердження Інструкції з діловодства у ДВНЗ «КНУ»

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в Державному вищому навчальному закладі «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

КОДЕКСИ

Кодекс честі викладача Державногоо вищого навчального закладу "криворізький національний університет"

Кодекс честі студента  Державногоо вищого навчального закладу "криворізький національний університет"

 

Єдина Країна! Единая Страна!