Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Все ближче до Європи

Захист кваліфікаційних робіт іноземною мовою – це реально і необхідно!

На кафедрі металургії чорних металів і ливарного виробництва 22 січня 2018 року відбулася, з одного боку, значна, а з іншого, - традиційна подія - захист магістерських робіт англійською мовою.

Студенти спеціальності «Металургія» представляли результати досліджень в галузі обробки металів тиском:

-        магістрант Чубенко Валерій Андрійович блискуче захистив роботу на тему «Investigation of efficiency of thin strips manufacturing applying suspension roll casting» (Дослідження ефективності виготовлення тонких смуг  із застосуванням суспензійної валкової розливки сталі; керівник - д.т.н., професор Губін Георгій Вікторович).

-        магістрант Крупа Антон Андрійович чудово захистив роботу на тему: «Investigation of efficiency of manufacturing Ø30 mm rods applying steel billet continuous casting machine» (Дослідження ефективності виготовлення арматури №30 із застосуванням машини безперервного лиття заготовок»; керівник – к.т.н., доцент Чубенко Вікторія Анатоліївна)


 

 

Наукова та практична цінність обох робіт підтверджена патентами, декількома статтями у фахових виданнях, участю на всеукраїнських конкурсах наукових робіт та конференціях,

Англійський варіант доповіді обидва хлопця готували під керівництвом досвідченого співробітника кафедри іноземних мов І.Г. Бондар. Наприкінці захисту вона відзначила, що базова мовна підготовка магістрантів є досить високою і їй довелось консультувати здобувачів з питань специфічної термінології та будови складних оборотів і речень з метою наближення доповіді до належного наукового рівня.

Серед запрошених, на захисті були присутні провідні фахівці з металургії: Оторвін П.І. (к.т.н., заступник директора аглодоменного департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), Лялюк В.П. (д.т.н., професор кафедри металургійних технологій Криворізького металургійного інституту НМетАУ),

 

Співробітники кафедри Губін Г.В. та Саітгареєв Л.Н. задавали питання магістрантам англійською. Демонструючи присутнім свої знання з англійської  мови та знання за фахом,  здобувачі давали ґрунтовні відповіді на усі питання членів комісії. Консультанти економічного та санітарно-екологічного розділів магістерської роботи, відповідно, Бондарчук О.М., та Шаповалов В.А. теж відзначили високий науковий рівень підготовки магістрантів.

Після захисту Георгій Вікторович Губін розповів усім присутнім, що він, разом із завідувачем кафедрою іноземних мов Н.О Голівер, є фундаторами ідеї захисту кваліфікаційних робіт з металургії, ливарного виробництва та збагачення корисних копалин англійською, або іншою, зручною для магістрантів, мовою. Він також зазначив, що, починаючи з 2009 року на кафедрі металургії чорних металів і ливарного виробництва за підтримки викладачів кафедри іноземних мов майже щорічно відбувається захист випускних робіт англійською. Серед випускників, хто скористався можливістю яскравого захисту магістерських робіт, він згадав Нечепорука, Дашко М., Терехова Д., Ладигіна О., Смяглікову Т., Гончар В., Стогній Н. Більшість з цих випускників спеціальності «Металургія» вже працюють за фахом на високих посадах на закордонних підприємствах.

Усі члени комісії одноголосно відзначили те, що знання іноземної, особливо, англійської, мови надає випускникам дуже суттєві переваги при працевлаштуванні та стрімкому кар’єрному зростанні у вітчизняних та світових металургійних компаніях.

Єдина Країна! Единая Страна!