Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Продовжуємо процес інтернаціоналізації університету

В рамках реалізації Плану дій щодо покращення процесу інтернаціоналізації університету 22-24 січня 2018 року на гірничо-металургійному та електротехнічному факультетах відбулися захисти магістерських кваліфікаційних робіт іноземними мовами. Це вже стало традиційним для тих студентів університету, які прагнуть досягнень у своєму житті та майбутній кар’єрі.

Випускники успішно захистили свої напрацювання, тематика яких була різноманітною: Магістр групи ЕТ-16-м кафедри автоматизованих

електромеханічних систем в промисловості та транспорті Палієнко В.В. блискуче захистив кваліфікаційну роботу на тему «Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності тягових електроприводів постійного струму» французькою мовою. Робота була виконана під керівництвом проф., к.т.н. Удовенко О.О. (консультант з французької мови ст. викл. кафедри іноземних мов Георгієва О.П.).

Магістри металурги захищали свої роботи англійською мовою. Магістр

групи ЗКК-16-1м кафедри збагачення корисних копалин і хімії Ніколаєнко П.К. відмінно захистив кваліфікаційну роботу на тему «Розробка технології селективного руйнування залізних руд родовища Койра (Індія)». Робота була виконана під керівництвом проф., д.т.н. Олійник Т.А. (консультант з англійської мови доц. Голівер Н.О.).

Ректор ДВНЗ «КНУ» д.т.н., проф. Ступнік М. І. та члени Державної екзаменаційної комісії д.т.н., проф. Губін Г.В., к.т.н., доц. Саітгареєв Л.Н., к.т.н. Олійник М.О. брали активну участь в обговоренні дипломних робіт, дискутували з магістрантами, демонструючи фахові знання та високий рівень володіння іноземними мовами професорсько-викладацьким складом і керівництвом університету.

Державною екзаменаційною комісією відзначено високий рівень успішності студентів, вміння використовувати набуті знання на практиці. Магістранти також довели, що захист кваліфікаційних робіт європейськими мовами є реальним та навіть необхідним на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки це надає їм переваги при працевлаштуванні на українських та іноземних підприємствах.

Випускник вишу Ніколаєнко П.К. проходив стажування на підприємстві «АрселорМіттал» у Франції, Палієнко В.В. є неодноразовим призером олімпіад з французької мови та учасником стажувань у Франції завдяки асоціації ФОФУ, тому невипадково англійська і французька мови були обрані для захисту магістерських робіт. Магістранти підтвердили цінність своїх робіт патентами, статтями у фахових виданнях, участю у конференціях. всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Отже, Криворізький національний університет іще більше наблизився до інтернаціоналізації в питаннях досліджень, викладання та участі в рейтингах, що є наразі одним з головних напрямків розвитку сучасної освіти.

1

Єдина Країна! Единая Страна!