Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем – 2017»

21 квітня 2017 року у ДВНЗ «Криворізький національний університет» проходила Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем – 2017». Конференція є традиційною, вона проводиться щорічно, починаючи з 2010 року.

Організатором та модератором заходів конференції є кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін ДВНЗ «Криворізький національний університет».

В роботі конференції прийняли участь студенти, магістранти та аспіранти факультетів ДВНЗ «Криворізький національний університет», вищих навчальних закладів освіти з Кривого Рогу та інших міст.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» був представлений механіко-машинобудівним, будівельним, транспортним факультетами і факультетом рудопідготовки та обробки металів.

ДВНЗ Кривого Рогу представляли Криворізький металургійний інститут  Національної Металургійної акаде­мії України і Криворізький державний педагогічний університет.

Учасниками з Києва були Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Національний авіаційний університет.

Ще одним учасником конференції являвся Криворізький коледж Національного авіаційного університету.

Подані на конференцію доповіді від ДВНЗ «КНУ» були підготовлені під керівництвом викладачів кафедр: прикладної механіки та загальноінженерних дисцип­лін, технології машинобудування (механіко-машинобудівний факультет); промислового, цивільного і міського будівництва (будівельний факультет); підйомно-транспортних машин (транспортний фа­культет), металургії чорних металів і ливарного виробництва (факультет рудопідготовки та обробки металів).

Із вступним словом виступив співголова оргкомітету, зав. кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін, д.т.н., професор Рудь Ю.С., який сформулював мету та задачі конференції, підкреслив її значення для подальшої науково-дослідницької роботи молодих вчених та студентів.

З початком роботи конференції учасників привітав співголова оргкомітету, декан механіко-машинобудівного факультету, к.т.н., доцент Дубровський С.С.

Всього на участь у конференції було подано 56 заявок, з доповідями виступили 12 учасників.

За рішенням журі кращими були визнані доповіді студентів: Ільченко Р.А., гр. ЕПА-13-1 та О.М. Косовського і С.В. Примакова, гр. БД-15-1, які і поділили І місце.

 Р.Ільченко зробив дві доповіді:«Залежність потужності і пускової швидкості вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів» та «Визначення критеріїв подібності для фізичного моделювання вітродвигунів». Доповідач продемонстрував вільне володіння матеріалом та глибокі знання теми і вдало від­повів на запитання.

Тема спільної доповіді О.Косовського і С.Примакова – «Актуальність застосування 3D принтерів у будівництві». Доповідачі зробили де­тальний аналіз та оцінку ефективності існуючих систем автоматизованого будівництва та навели приклади їх застосування у світовій практиці.

Доповіді були підготовлені під науковим керівництвом к.т.н., доцента кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Настіча О.Б. та асистента кафедри Хоруженко І.В. Тема застосування 3D принтерів у будівництві розглядалась на конференції вперше і викликала велику зацікавленість серед учасників.

 ІІ місце, три переможці:

1. Іванова О.Р. –  студентка гр. ІМ-14-1.Тема доповіді: «Технології та засоби монтажу, демонтажу підшипникових вузлів для збереження їх експлуатаційних властивостей».

2. Крамской А.Н., Бормінов А.В. – студенти гр. ІМ 15-1. Тема доповіді «Про вібрацію бурового ставу верстатів шарошкового буріння».

ІІІ місце посіли: Слободяник М.Д. – студент гр. ПЦБ-15-1ск; Франузо М.О. – студент гр. ГМБ 16-1.

Решта доповідачів були нагороджені заохочувальними грамотами.

Оргкомітет конференції відзначив ґрунтовний науковий рівень і практичне значення ряду доповідей та високу якість оформлення демонстраційних матеріалів окремими доповідачами.

Із заключним словом виступив професор Ю.С. Рудь, він підвів підсумки результатів конференції та побажав учасникам продовження їх участі в наукових дослідженнях.

Тези доповідей представлено в електронному вигляді, готується і видання тез на паперовому носії.

Єдина Країна! Единая Страна!