Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів

27 березня 2015 року у ДВНЗ «Криворізький національний університет» проходила Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем – 2015». Конференція є традиційною, вона проводиться щорічно з 2010 року.

Організатор та модератор заходів конференції – кафедра теоретичної та прикладної механіки ДВНЗ «Криворізький національний університет».

В роботі конференції прийняли участь студенти, магістранти та аспіранти факультетів ДВНЗ «Криворізький національний університет», інститутів університету, та інших вищих навчальних закладів освіти і спеціалісти підприємств.

ДВНЗ «Криворізький національний університет»: механіко-машинобудівний факультет, електротехнічний факультет, транспортний факультет, будівельний факультет, гірничий факультет, металургійний факультет.

Металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»: факультети металургійних процесів та обладнання і рудопідготовки та обробки металів. 

Педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», індустріально-педагогічний факультет.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Маріуполь).

Відкрите акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», ремонтно-механічний завод.

Подані на конференцію роботи були підготовлені під керівництвом викладачів кафедр: теоретичної та прикладної механіки, технології машинобудування, гірничих машин та обладнання, нарисної геометрії та інженерної графіки (механіко-машинобудівний факультет); обробки металів тиском, металургії чорних металів (металургійний факультет); металургійного обладнання, металургійних технологій (металургійний інститут ДВНЗ «КНУ»); методики викладання загально-технічних дисциплін (педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»).

Із вступним словом виступив співголова оргкомітету конференції, зав. кафедри теоретичної та прикладної механіки, д.т.н, професор Рудь Ю.С., який сформулював мету та задачі конференції, підкреслив її значення для подальшої науково-дослідницької роботи молодих вчених та студентів.

 Робота відбувалася у секціях:

1. Проблеми створення технічних систем;

2. Експлуатація технічних систем.

Всього на участь у конференції було подано 46 заявок, з доповідями виступили 17 учасників.

За рішенням журі визнані переможцями та нагороджені грамотами наступні учасники:

І місце, два переможці:

1. Ільченко Р.А. – студент гр. ЕМ-10-1.

Доповідач зробив дві доповіді:«Обґрунтування структури і параметрів вітродвигуна вітроелектричної установки малої потужності» і «Обґрунтування і вибір напрямку робіт по створенню вітроелектричної установки малої потужності». В зв'язку з існуючою ситуацією подорожчання енергоносіїв теми доповідей є дуже актуальними. Доповідач продемонстрував глибоке знання теми і вдало відповів на запитання. Запропонована ним розробка є перспективною.

2. Неруш А.О. – магістрант гр. ЗОМТ- 09-2м.

Доповідач зробив доповідь на тему: «Вдосконалення технології прокатки заготовок на БЗС». На основі отриманих теоретичних рішень розроблено схеми реалізації процесу прокатки сортових заготовок на реконструйованому безперервно-заготівельному стані. Показано, що переваги запропонованої схеми прокатки заготовок підтверджують доцільність її  широкого використання.

ІІ місце, два переможці:

1. Гумен В.Ю. – студент гр. АТ-13-1.

Тема доповіді: «Пневматичний кондиціонер для великотоннажних автомобілів». Обґрунтовано принципову схему кабінного кондиціонера з неадіабатною вихровою трубою, яка працює від пневмосистеми гальмування автомобіля. Доведено можливості її застосування на самоскидах БЕЛАЗ. 

2. Мироненко А.І. – магістрант гр. ОМТ-10-2м.

Тема доповіді: «Вдосконалення технології і обладнання процесу прокатки на безперервно-заготівельних станах». В роботі виконано аналіз умов реалізації процесу прокатки сортових заготовок і розроблено практичні рекомендації по вдосконаленню технології прокатки з підвищенням техніко-економічних показників процесу виробництва заготовок.

ІІІ місце посіли: Градова Є.О. – магістрантка гр. ААГ-10-1м; Приходько А.Д. – студентка гр. МВС-11-1; Тиховліз А.В. – студентка гр. ТМ-11-1.

Інші доповідачі були нагороджені заохочувальними грамотами.

В рішенні оргкомітету конференції відзначено ґрунтовний науковий рівень і практичне значення ряду доповідей та покращення якості оформлення демонстраційних матеріалів.

Тези доповідей оформлено в електронному вигляді, готується окреме видання тез на паперовому носії.

Єдина Країна! Единая Страна!