Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжвузівська науково-методична конференція

11 квiтня відбулася традиційна Міжвузівська науково-методична конференція «Інновації філософії науки і подолання антигуманних тенденцій в розвитку сучасного суспільства», організована кафедрою філософії і соціальних наук нашого університету.

На пленарному засіданні з доповідями виступили, д.ф.н., професор В.Ф.Капіца, к.ф.н., ст. викладач А.М.Комісаренко, к.ю.н., доцент К.В.Шустрова, к.п.н., доцент В.О.Веденєєв. Робота конференції проводилася в трьох секціях: «Філософсько-методологічні засади формування науково-інноваційного світогляду», «Інноваційні тенденції розвитку сучасного суспільствознавства» та «Інновації у правовому дискурсі сучасного суспільства». Виступи учасників репрезентували актуальність теми конференції, носили характер відкритого обміну думками та викликали дискусії. Чималий інтерес викликали прикладні проблеми: інноваційні тенденції розвитку сучасних наукових пошуків суспільствознавчих наук, аспекти сучасної етики науки в контексті антигуманних тенденцій, нова цивілізаційна парадигма соціокультурного виміру сучасних політичних процесів. За результатами роботи конференції видано збірку матеріалів.

 

Єдина Країна! Единая Страна!