Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні студії»

27 березня 2015 року у ДВНЗ «Криворізький національний університет» проходила Міжнародна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні студії». Співорганізаторами конференції стали: ВАТ «ArcellorMittal Кривий Ріг», Федерація обміну Франція – Україна, Українська спілка германістів вищої школи. ФОТОГАЛЕРЕЯ

Тематика і формат конференції «Лінгвістичні студії» дозволили розширити коло інтересів студентської молоді немовних навчальних закладів шляхом залучення студентства до дослідження мовних питань. Сьогодні питання володіння рідною й іноземними мовами є надзвичайно актуальним для процесу  навчання, наукових досліджень, комунікації міжнародної студентської і наукової спільноти.  Дослідження мовних проблем, актуальних для немовного навчального закладу, дозволило студентам і молодим вченим заглибитися у вивчення мовних питань і власне мови, розвивати навички спостереження, аналізу, наукового пошуку на новому матеріалі. Саме тому проведення заходів, подібних до Міжнародної конференції «Лінгвістичні студії» є актуальним і корисним. Можливість поділитися досвідом досліджень у нових напрямах є важливою для студентів, викладачів, молодих науковців. 

На пленарному засіданні зареєструвалися 212 учасників з України, Франції, Німеччини, Австрії, Туреччини та Польщі. З доповідями виступили ректор ДВНЗ «КНУ» проф. М.І. Ступнік, завідувачка кафедри  іноземних мов к.п.н. доц. Н.О. Голівер, магістрантка КПІ ДВНЗ «КНУ» Л.Оліфер, представник керівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» В. Колесник.   До роботи конференції долучилися Катрін Лавердан (представник федерації Франція-Україна), Богдан Шамрай (студент Віденського університету), Жаннна Шатрова (професор університету Мугла з Туреччини),  Максим Довгун (науковий співробітник університету Bauhaus  Ваймар, Німеччина.). У роботі конференції взяли участь також студенти, викладачі, магістранти та аспіранти Криворізького національного університету,  Педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ», Економічного інституту ДВНЗ «КНУ», учасники з інших навчальних закладів і установ областей України та м. Києва.

Робота конференції проходила за такими напрямами:

- актуальні питання формування лексико-семантичної структури сучасних терміносистем;

- особливості функціонування мовних одиниць в іноземних мовах;

- стратегії використання інноваційних технологій в опрацюванні мови (мережа Інтернет, комп’ютерний переклад, електронні словники);

-  новації та досвід у викладанні професійно-орієнтованої іноземної мови.

         Робота відбувалася у секціях:

1. Терміносистеми гірничо-металургійної справи, 

2. Інноваційні технології та іноземні мови,

3. Економіка та менеджмент.

         Секції працювали англійською, німецькою та французькою мовами.

Значну увагу на конференції було приділено питанням мовної підготовки студентів  на шляху європейської інтеграції України; в умовах нових викликів на українському і міжнародному ринку праці, підвищення критеріїв знання іноземних мов в сучасному житті й професійному спілкуванні. Було констатовано зростання інтересу студентів до мовних питань, питань організації сучасного навчального процесу, до нових методик викладання іноземних мов, що сприяє інтерактивному зв’язку та оптимізації навчального процесу. Конференція сприяла зростанню умотивованості студентів до вивчення іноземних мов, зокрема, кількох мов одночасно, й значному покращенню рівня мовної підготовки майбутніх фахівців.

В рамках конференції відбувся конкурс студентських наукових робіт. Переможцями конкурсу стали: студентка групи ТЕП-11 Шепеленко Марія «3D моделювання у теплоенергетиці», магістрантка педагогічного університету Оліфер Олена «Ідейно-змістова функція заголовків у англійських творах», студентка економічного інституту Кальонова Альона «Метафора, як риторичний засіб в англійській діловій пресі».

За  підсумками роботи конференції прийнято рішення, де зазначається,  що після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, коли шлях України до Європи став незворотнім, освітній процес набуває надзвичайно важливого значення  і має розвиватися у наближенні до європейських засад. Формування світогляду майбутніх фахівців, чітких життєвих принципів разом з високим рівнем професійних знань і навичок є завданням освіти.  Окреслено коло проблем, які існують і запропоновано шляхи їх вирішення. Це зокрема:

  • сприяння укріпленню європейських культурних і ціннісних понять;
  • сприяння взаєморозумінню, толерантності й повазі до особистісних і культурних відмінностей, сприяння міжкультурному та науковому обміну шляхом вивчення національних та регіональних мов;
  • модернізація існуючої дидактичної моделі викладання іноземних мов та доповнення її якісно новими елементами: новітніми мультимедійними технологіями, такими як навчальна платформа  Moodle, електронними підручниками, використання ресурсів системи Інтернет з навчальною і освітньою метою.

За результатами роботи видано електронну збірку Матеріалів конференції. Кращі з робіт рекомендовано до опублікування як статті у фахових виданнях з філології, педагогіки та психології. Розроблено заходи щодо вдосконалення освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

Єдина Країна! Единая Страна!