Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства»

У Криворізькому національному університеті з 20 по 22 травня 2015 р. відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства».

Співорганізаторами заходу стали Дніпропетровська обласна рада, Криворізька міська рада, Академія гірничих наук України,Гірничовидобувний девізіон "МЕТІНВЕСТХОЛДІНГ", Асоціація "УКРРУДПРОМ", ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".

Головною задачею конференції є обмін передовим досвідом у галузі науки і техніки та обговорення шляхів подальшої співпраці науковців.

У роботі конференції були присутні учасники з 8 країн (Туркменістан, Азербайджан, Узбекистан, Марокко, Кенія, Республіка Конго, Республіка Ємен, Грузія) та 26 міст України (Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Павлоград, Донецьк, Львів, Дніпропетровськ, Житомир, Кіровоград, Луганськ та ін.),  фахівці академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, комітетів, органів місцевого самоврядування, професори, доценти, асистенти, аспіранти вищих навчальних закладів.

Про вагомість даного заходу у світі науки свідчить участь більш як 48 докторів та 310 кандидатів наук з 28 вищих навчальних закладів, 16 науково-дослідних інститутів, 32 підприємств. Загальна кількість учасників склала  724 особи, які представили 538 докладів.

На пленарному засіданні відкрив роботу конференції в.о. ректора ДВНЗ "Криворізький національний університет" д-р техн. наук, проф. М. І. Ступнік. Привітав учасників конференції міський голова м. Кривого Рогу д-р техн. наук, проф. Ю. Г. Вілкул, ним було нагороджено науково-педагогічні працівники, що показали високі досягнення у своїй діяльності.  Перспективи гірничовидобувної та гірничопереробної галузей було висвітлено у докладах:"Проблеми зниження втрат руди і її засмічення при видобутку і переробці" (А. А. Азарян – зав. кафедри моделювання і програмного забезпечення, д-р техн. наук, проф.); "Оптимізація використання мінерально-сировинної бази Криворізького басейну" (В. Д. Євтехов – зав. кафедри геології та прикладної мінералогії, д-р геол.-мінерал. наук, проф.); "Парадигма розвитку залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів ХХІ століття" (Г.В. Губін – зав. кафедри рудотермічних процесів та ливарного виробництва, д-р техн. наук, проф.); "Потенціал електро-енергоефективності і методи його реалізації в умовах вітчизняних підприємств з підземними способами видобутку залізорудної сировини" (О.М. Сінчук – зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, д-р техн. наук, проф.).  

Наочна інформація про значні наукові досягнення в різних галузях промисловості були продемонстровані на виставці, яка організована оргкомітетом науково-технічної конференції "Сталий розвиток промисловості та суспільства", де науково-дослідні інститути та навчальні заклади, що входять до складу ДВНЗ "Криворізький національний університет", показали досягнення у розвитку промисловості регіону і внесок у вдосконалення техніки й технології видобутку залізної руди та її збагачення. Були представлені нові засоби для реалізації основних та допоміжних технологічних процесів.

Цікаві експозиції здобутих наукових результатів були представлені колективами: "Галузевої проблемної лабораторії оперативного контролю та управління якістю мінеральної сировини" (зав. лабораторії д-р техн. наук, проф. А. А. Азарян ), кафедри геології та прикладної мінералогії (зав. каф. д-р техн. наук, проф. В. Д. Євтехов), а також кафедри технології машинобудування (зав. каф. д-р техн. наук, проф. М. В. Кіяновський ) та ін.

Тематика наукових напрямків, які були  надані на науково-технічній конференції, наукові доповіді й повідомлення ґрунтувалися на основних напрямках науково-педагогічної та інженерної діяльності, що здійснювалися вищими навчальними закладами: Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України ім. М. П. Семененка, Донецьким національним технічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, ДВНЗ "Державний еколого-технологічний університет транспорту" й ДВНЗ "Житомирський державний технологічний університет", ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування", ДЗ "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", науково-дослідними та проектними інститутами.

Під час роботи конференції відбулося обговорення наукових проблем за таких напрямів: відкрита розробка родовищ корисних копалин; підземна розробка родовищ корисних копалин; шахтне та підземне будівництво; маркшейдерія та геодезія; геологія, прикладна мінералогія та екологія; економіка; будівництво; охорона праці, промислова безпека та екологія; металургія; технічна механіка, гірничі машини та галузевий транспорт; електромеханіка та електроенергетика; комп’ютерні науки й інформаційні технології; збагачення корисних копалин; проблеми педагогіки; філософсько-методологічні та соціально-політичні аспекти сталого розвитку; історія та історичні дослідження; філологія; природничі науки; фізико-математичні праці; мистецтво й мистецтвознавство.

Для учасників конференції була передбачена ознайомча екскурсія до геолого-мінералогічного музею "Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею ДВНЗ КНУ" національного надбання України та екскурсія по історичних місцях  Кривбасу.

Доповіді учасників конференції опубліковані у збірнику "Матеріали конференції "Сталий розвиток промисловості та суспільства" у  2-х томах та у наукових фахових виданнях університету.

Конференція "Сталий розвиток промисловості та суспільства" є ефективним засобом вирішення стратегічних завдань, від яких залежить підвищення якості  суспільного життя та розвиток промислових підприємств, що вносять суттєвий внесок в отримання національного здобутку України.  

В.о. проректора з наукової роботи,  д-р. техн. наук, проф.   В.С. Моркун

Більше інформації

 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!