Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет» 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ №301 від 14 вересня 2017 року

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

– кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій
професора – 1 посада (0,8 ставки); доцента – 7 посад; старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,8 ставки); асистента – 2 посади;

 – кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
доцента – 6 посад; старшого викладача – 2 посади; асистента – 3 посади;

 – кафедри автомобільного транспорту
доцента – 8 посад (у т.ч. 1 посада на 0,5 ставки і 7 посад по 1,0 ставці, одна з яких для викладання дисциплін економічного профілю); старшого викладача – 4 посади; асистента – 2 посади;

 – кафедри будівельних геотехнологій
доцента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада на 0,5 ставки); старшого викладача – 1 посада;  асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада на 0,5 ставки);

 – кафедри вищої математики
доцента – 2 посади; старшого викладача – 3 посади; асистента – 2 посади;

 – кафедри відкритих гірничих робіт
доцента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,35 ставки); старшого викладача – 3 посади; асистента – 2 посади;

 – кафедри геодезії
доцента – 2 посади; старшого викладача – 2 посади; асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада на 0,8 ставки);

 – кафедри геології та прикладної мінералогії
доцента – 4 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 1 посада (на 0,5 ставки);

 – кафедри гірничих машин і обладнання
доцента – 1 посада; старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,75 ставки); асистента – 1 посада;

 – кафедри екології
доцента – 2 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада на 0,5 ставки);

 – кафедри економіки, організації та управління підприємствами
доцента – 9 посад; старшого викладача – 5 посад (у т.ч. 4 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада н 0,9 ставки);

 – кафедри електромеханіки
доцента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,65 ставки); асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку і 1 посада на 0,65 ставки)

 – кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
професора – 1 посада (0,5 ставки); доцента – 3 посади; старшого викладача – 3 посади; асистента – 2 посади;

– кафедри збагачення корисних копалин і хімії
доцента – 5 посад (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку для викладання дисципліни «Хімія»); старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку для викладання дисципліни  «Хімія» і 1 посада на 0,5 ставки за профілем «Збагачення корисних копалин»);

 – кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
доцента – 4 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної, 1 посада на 1,0 ставку за профілем «Професійна освіта», 1 посада на 0,9 ставки для викладання дисципліни «Історія»); старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної); викладача – 1 посада (0,65 ставки для викладання  дисципліни «Історія»)

 – кафедри іноземних мов
доцента – 4 посади; старшого викладача – 5 посад (у т.ч. 4 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки);

 – кафедри комп’ютерних систем та мереж
доцента – 3 посади (у т.ч.2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); старшого викладача – 2 посади; асистента – 2 посади;

 – кафедри маркшейдерії
доцента – 2 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 1 посада;

 – кафедри менеджменту і адміністрування
доцента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,8 ставки); старшого викладача – 2 посади; асистента – 1 посада;

 – кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва
доцента – 5 посад; старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,95 ставки); асистента – 2 посади;

 – кафедри моделювання і програмного забезпечення
доцента – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,65 ставки); старшого викладача – 5 посад; асистента – 3 посади;

 – кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування
професора – 1 посада (0,4 ставки);  доцента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,75 ставки); старшого викладача – 2 посади; асистента – 1 посада (0,7 ставки);

 – кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин
доцента – 3 посади; старшого викладача – 3 посади; асистента – 1 посада;

 – кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін
доцента – 5 посад (у т.ч. 2 посади по 1,0 ставці за профілем механіки, 1 посада на 1,0 ставку для викладання дисципліни «Опір матеріалів» і 2 посади по 1,0 ставці для викладання дисципліни «Нарисна геометрія»); старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку  для викладання дисципліни «Нарисна геометрія» і 1 посада на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Опір матеріалів»); асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставку за профілем механіки і 1 посада на 1,0 ставку для викладання дисципліни «Нарисна геометрія»);

 – кафедри промислового, цивільного і міського будівництва
доцента – 6 посад; старшого викладача – 4 посади; асистента – 2 посади;

 – кафедри рудникової аерології та охорони праці
професора – 1 посада; доцента – 7 посад; старшого викладача – 2 посади; асистента – 1 посада;

 – кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції
доцента – 1 посада; старшого викладача – 1 посада; асистента – 2 посади;

 – кафедри теплоенергетики
доцента – 3 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 1 посада (0,75 ставки);

 – кафедри технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій
доцента – 3 посади;старшого викладача – 2 посади;

 – кафедри технології машинобудування
доцента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки); старшого викладача – 4 посади; асистента – 3 посади;

 – кафедри фізики
доцента – 3 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 1 посада;

 – кафедри фізичного виховання
старшого викладача – 2 посади; викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставці і 1 посада на 0,5 ставки);

 – кафедри філософії і соціальних наук
доцента – 3 посади (у т.ч. 1 посада на 0,65 ставки і 2 посади по 1,0 ставці, одна з яких для викладання дисципліни «Право»);

 – кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку
доцента – 3 посади; старшого викладача – 1 посада; асистента – 1 посада (0,5 ставки).

Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть здійснюватись відповідно до Ліцензійних умова провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187), які діють з 01.09.2017 року.

Документи приймаються по 16 жовтня 2017 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (кімн. 346).

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч; 
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання, засвідчені особисто;
 • копію паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчену особисто, та ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;
 • список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);
 • інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч; 
 • список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;
 • копію документа про підвищення кваліфікації за останні п’ять років, засвідчену керівником підрозділу, у якому він працює;
 • інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

З Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у Криворізькому національному університеті, затвердженим наказом від 29 вересня 2015 року №501, схваленим вченою радою університету 29 вересня 2015 року (протокол №2) зі змінами від 27 січня 2016 року та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету http://knu.edu.ua.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23

Єдина Країна! Единая Страна!