Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Конкурс на заміщення вакантних посад

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра геодезії

–  завідувача – 1 ставка;

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

–  завідувача – 1 ставка;

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

– завідувача – 1 ставка;

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

– завідувача – 1 ставка;

Кафедра геології і прикладної мінералогії

– професора – 0,5 ставки;

Кафедра теплоенергетики

– доцента – 1 ставка.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть здійснюватись відповідно до Ліцензійних умова провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187), які діють з 01.09.2017 року.

Документи приймаються по 16 березня 2018 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (кімн. 346).

Вимоги до претендентів:

на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менше 5 років та відповідність ліцензійним умовам;

на посаду професора – особи, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти; наукові та навчально-методичні праці та не менше як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні; готують науково-педагогічні кадри.

- на посаду доцента – особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та/або вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри; навчально-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі; наукові праці, зокрема не менше як 5 наукових праць після захисту кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

– заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання, засвідчені особисто;

– копію паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчену особисто, та ідентифікаційного коду;

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1;

– згоду на обробку персональних даних.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

– заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;

– копію документа про підвищення кваліфікації за останні п’ять років, засвідчену керівником підрозділу, у якому він працює;

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.

 

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Зміни до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Посадові інструкції

Зразок заяви для працівників КНУ

Зразок заяви для осіб, які не є працівниками КНУ

Згода на збір та обробку персональних даних

Єдина Країна! Единая Страна!