Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Конкурс на заміщення посад

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Орфографічні скорочення: старший викладач – ст.викл., асистент. – ас.

По кафедрах:вищої математики – ст.викл. 0,5 ст.; гірничих машин і обладнання – ас. 0,5 ст.; економічної кібернетики і управління проектами – ас. 0,5 ст.; інформатики, автоматики і систем управління – доцент 0,3 ст., ас. 0,5 ст.; моделювання і програмного забезпечення –ст.викл. 0,5 ст.; фізики – ст.викл. 0,7 ст.; рудникової аерології та охорони праці – доцент 1 ст.; технології машинобудування – доцент 0,5 ст., філософії і соціальних наук – ст.викл. 0,75 ст.; відкритих гірничих робіт – завідувач кафедри 1 ст.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

До заяв претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список друкованих праць і винаходів за останні 3 роки й висновок кафедри, – інших претендентів додаються: копія паспорта; ідентифікаційний код; особовий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією; копія трудової книжки; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь і вчене (почесне) звання, завірені в установленому порядку; список друкованих праць і винаходів за період науково-педагогічної діяльності.

Спеціальність претендентів повинна відповідати ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затв. Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187, у частині «Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти».

Термін подання документів з дня опублікування по 23 січня 2017 р.

Адреса подання документів: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, ДВНЗ «КНУ» (каб.346).

Додатки:

 Зразок висновку кафедри

Зразок заяви для тих, хто НЕ працює в університеті

Зразок заяви для тих, хто  працює в університеті

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Єдина Країна! Единая Страна!