Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Конкурс на кращу соціальну рекламу про місто

В рамках реалізації проекту «Нова генерація Кривого Рогу» на 2015 рік, виконком міської ради оголосив конкурс на кращу соціальну рекламу про місто.

Положення

про конкурс на кращу соціальну рекламу про місто

1. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращу соціальну рекламу про місто  (надалі – конкурс) проводиться виконавчим комітетом Криворізької міської ради.

1.2. Конкурс проводиться з метою надання можливості талановитим творчим мешканцям міста з активною громадянською позицією висловити  ставлення до тієї чи іншої проблеми життєдіяльності Кривого Рогу, зробити  внесок у розвиток реклами, виховання дітей та молоді міста через створення соціальної реклами, що закріплює загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття краси й гармонії.

1.3. Конкурс розглядається як механізм надання дітям та молоді можливості висловити ставлення до тієї чи іншої проблеми, зробити  внесок у розвиток соціальної реклами, а також як засіб залучення молоді  до створення соціальної реклами в місті.

2. Умови проведення конкурсу

2.1.  Учасником конкурсу може бути будь-яка фізична або юридична особа.

2.2. Для участі в конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру, що відповідає меті та завданням конкурсу.

2.3. Надсилаючи пропозиції на конкурс, учасник повинен зважати на дотримання необхідних умов ефективної реклами:

2.3.1 зміст і сюжет не можуть суперечити вимогам законодавства України;

2.3.2 текст реклами має бути коротким, лаконічним і оригінальним;

2.3.3 наявність емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;

2.3.4 відсутність  недостовірних відомостей. 

2.4. Рекламний матеріал має відповідати напрямам конкурсу, указаним у пункті 4.2  Положення.

2.5. У роботах, надісланих для участі в конкурсі, не може бути:

2.5.1 імен авторів, адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах, згадок про політичні партії, політичних лозунгів, висловлювань, що мають антидержавний

та антиконституційний зміст;

2.5.2 зображень інтимних сцен, свастики, насилля, сцен дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин;

2.5.3 інформації, що принижує гідність людини чи окремої національної групи людей.

2.6. Роботи мають відповідати усім вимогам до реклами, установленим Законом України «Про рекламу».

2.7. Роботи не можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності, що не належать учаснику, жодним чином порушувати  права третіх осіб.

2.8. Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї оформлення роботи (повністю або частково). У разі невиконання цієї умови, робота не розглядатиметься. 

 2.9. Учасники конкурсу подають інформацію про себе відповідно до листа-заявки (додаток), у якій  вони погоджуються з усіма умовами конкурсу, підтверджують, що вся інформація (дані), яка міститься в їх проектах, не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб і що вони  є власниками цієї інформації (даних).

2.10. Надані пропозиції та інформація про учасників конкурсу збе-рігаються в пронумерованому конверті та оголошуються під час роботи комісії з проведення конкурсу на кращу соціальну рекламу про місто.

2.11. У разі надходження лише від 1 учасника пропозицій,  що відпо-відають умовам конкурсу, указані матеріали розглядаються на засіданні комісії.

2.12. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

2.12.1 коли на участь у ньому не було подано жодних пропозицій;

2.12.2 відсутності пропозицій, які б відповідали його умовам.

2.13. Учасники конкурсу зберігають необмежені права інтелектуальної власності відносно власних проектів.

2.14. Організатор конкурсу має право на використання рекламних робіт у некомерційних цілях.

2.15. Конкурсанти визнають, що рішення комісії з проведення конкурсу на кращу соціальну рекламу про місто є остаточним і приймають його незаперечний і остаточний характер.

2.16. Беручи участь у конкурсі, конкурсанти визнають умови його проведення, представлені в Положенні про конкурс на кращу соціальну рекламу про місто, та погоджуються з ними.

3. Вимоги до подання пропозицій

3.1. Документи (малюнок, фотографія, колаж з підписом, що несе інформаційний  характер) готуються в довільному форматі у 2 примірниках у паперовому  та електронному (СД-диск) виглядах.

3.2. Макети  соціальної  зовнішньої  та  друкованої  реклами  розробляються в довільній  формі  та переносяться  на  електронний  носій  (СД-диск).

3.3. Матеріали та макети   надсилаються поштою чи подаються особисто  на  адресу:   управління   містобудування  і  архітектури   виконкому   міської ради, пл. Радянська,1, каб. 520, м. Кривий Ріг, 50101.

4. Підбиття  підсумків конкурсу

4.1. Підсумки конкурсу підбиваються до 13.07.2015 після розгляду комісією з проведення конкурсу на кращу соціальну рекламу про місто наданих на нього матеріалів.    

         4.2. Оцінка конкурсних робіт здійснюється за такими номінаціями:

4.2.1 «Кривий Ріг – моє місто» (розробка національної ідеї, проблем мешканців міста, виховання патріотизму);

4.2.2 «Ми – разом» (підтримка воїнів-учасників антититерористичної операції, соціально незахищених верств населення, волонтерського руху, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей-сиріт, дітей-інвалідів);

4.2.3 «Пульсуюче серце промисловості країни» (виховання гордості за рідне місто –  флагман промисловості країни);

4.2.4 «Створюємо майбутнє власними руками» (виховання самосвідомого населення, готового до активних дій з розбудови рідного міста).

 4.3. Комісія за результатами розгляду конкурсних пропозицій визначає по одному переможцю в кожній номінації.

4.4. Засідання  комісії вважається повноважним  за умови участі в ньому не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос  голови  комісії  вважається вирішальним.

4.5. Підсумки конкурсу оформлюються протоколом. Конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх вимогу протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не несуть відповідальності за зберігання проектів. Проекти, що не відповідають вимогам, передбаченим розділом 2, або подані після 06.07.2015, не розглядаються.

5. Конкурс проводиться в 3 етапи:

I етап (з 01.05.2015 до 06.07.2015) – оголошення конкурсу та умов його проведення в місцевих засобах масової інформації; прийом проектів учасників.

II етап (з 06.07.2015  до 13.07.2015) – робота комісії з проведення конкурсу на кращу соціальну рекламу про місто.

ІІІ етап (до 20.07.2015) –  оголошення переможців конкурсу  в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та на порталі «Криворізький ресурсний центр».

 

Додаток

до Положення про конкурс 

на кращу соціальну рекламу про місто

Комісії  з проведення  конкурсу на кращу соціальну рекламу про місто

 

Лист-заявка

на участь у конкурсі на кращу соціальну рекламу про місто

 

Я, ___________________________________________, є автором роботи           ( _ робіт), поданої (поданих) для участі в конкурсі  на кращу соціальну рекламу про місто. 

 

Погоджуюся з усіма умовами конкурсу.

Даю згоду на обробку персональних даних:

- адреса проживання: ______________________________________________

- телефон/ факс: __________________________________________________

- адреса електронної пошти: _______________________________________ .                                                       

                  

„___”___________ 20___ р.                    ___________               _______________

      (підпис)                                      (ПІБ)

Єдина Країна! Единая Страна!