Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Конкурс на кращі ескізи малих архітектурних форм

З метою виконання доручення  міського голови від 26.02.2015 щодо реалізації проекту «Нова генерація Кривого Рогу» на 2015 рік, позиціонування Кривого Рогу як перспективного та зручного для життя міста, покращення благоустрою міста; керуючись Законами України «Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив оголосити конкурси на кращі ескізи малих архітектурних форм у існуючих парках, скверах,нових міських зонах відпочинку та «Талісман удачі».

Положення

про конкурси  на кращі  ескізи малих архітектурних форм

1. Загальні положення

1.1. Конкурси на кращі ескізи малих архітектурних форм: у існуючих парках, скверах, нових міських зонах відпочинку; «Талісман удачі» (надалі – конкурси),  проводяться виконавчим комітетом Криворізької міської ради.

1.2. Мета проведення конкурсів на кращі ескізи малих архітектурних форм:

1.2.1 у існуючих парках, скверах, нових міських зонах відпочинку:

1.2.1.1 визначення кращих пропозицій з метою їх використання забудовниками;

1.2.1.2 позиціонування Кривого Рогу  як перспективного та зручного для проживання міста;

1.2.1.3 активізація творчої діяльності архітекторів і проектувальників;

1.2.1.4 залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності у сфері проектування;

1.2.1.5 сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді;

1.2.1.6 задоволення потреб учнівської молоді в творчій самореалізації;

1.2.2 «Талісман удачі»:

1.2.2.1 покращення іміджу міста шляхом створення оригінальних скульптур, композицій та конструкцій;

1.2.2.2 підвищення інтересу до міста як до туристичного центру, формування  привабливості Кривого Рогу  для  туристів і гостей міста;

1.2.2.3 формування художнього смаку місцевого населення ;

1.2.2.4 створення малих ідейно-художніх домінант у архітектурних ансамблях міста (меморіальні стели, плити) з урахуванням прив’язки до конкретної території;

1.2.2.5 вибір найкращих проектів у області сучасної архітектури малих форм і декоративної міської скульптури для їх подальшої реалізації з прив’язкою до конкретної території.

2. Умови проведення конкурсів

2.1. До участі в конкурсах запрошуються архітектори, інженери, студенти, авторські колективи, усі зацікавлені особи, пропозиції яких відповідають їх умовам.

2.2. Учасник конкурсів може подати від 1 до 3 проектів.

2.3. Вимоги до подачі пропозицій:

2.3.1 графічні пропозиції мають бути закомпоновані на листах А3 в кількості не більше 5 сторінок;

2.3.2 розміщення креслень, малюнків та описів – довільне.

2.4. Ескізні наміри відносно малих архітектурних форм  обов’язково мають містити:

2.4.1 схему генерального плану в масштабі 1:500 або 1:1 000 з  визначенням  мінімальних відстаней  до  меж  земельної  ділянки, інженерних мереж і споруд;

2.4.2 схему благоустрою;

2.4.3 пропозиції  щодо малих архітектурних форм, які представляються конкурсантами у вигляді макету,  графічного зображення, колажу або інших образотворчих форм і супроводжуються пояснювальною запискою, у якій розкривається ідея проекту, обґрунтовується візуальне, колористичне, структурне рішення малої архітектурної форми.

2.5. Проекти надсилаються поштою чи подаються особисто на адресу:  управління містобудування і архітектури виконкому міської ради, пл. Радян-ська,1, каб. 520,  м. Кривий Ріг, 50101.

2.6. Учасники конкурсів подають інформацію про себе відповідно до листа-заявки (додаток), у якій  вони погоджуються з усіма умовами конкурсів, підтверджують, що вся інформація (дані), яка міститься в їх проектах, не порушує права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб, і що вони  є власниками цієї інформації (даних).

2.7. Надані ескізні пропозиції та інформація про учасників конкурсів зберігаються в пронумерованому конверті та оголошуються під час роботи комісії з проведення конкурсів на кращі ескізи малих архітектурних форм.

2.8. У разі надходження ескізних пропозицій малих архітектурних форм лише від 1 учасника, пропозиції якого відповідають умовам конкурсів, указані матеріали розглядаються на засіданні комісії.

2.9. Конкурси вважаються такими, що не відбулися, у разі:

2.9.1 коли на участь у них не було подано жодних пропозицій;

2.9.2 відсутності пропозицій, які б відповідали їх умовам.

2.10. Учасники конкурсів зберігають необмежені права інтелектуальної власності відносно своїх проектів.

2.11.Виконком міської ради як організатор конкурсу має право на використання проектів у некомерційних цілях.

2.12. Конкурсанти визнають, що рішення комісії з проведення конкурсів на кращі ескізи малих архітектурних форм є остаточним і приймають його незаперечний і остаточний характер.

2.13. Беручи участь у конкурсах, конкурсанти визнають умови їх проведення, представлені в цьому Положенні  та погоджуються з ними.

3. Підбиття підсумків  конкурсів

3.1. Підсумки конкурсів підбиваються до 27.07.2015 після розгляду наданих  матеріалів  комісією  з  проведення конкурсів на кращі ескізи малих

архітектурних форм.    

         3.2. Оцінка конкурсних робіт здійснюється за такими номінаціями:

3.2.1 «Креативність» (новизна ідеї);

3.2.2 «Обґрунтування композиційних складових архітектурної форми»;

3.2.3  «Якість виконання роботи».

3.3. Комісія за результатами розгляду конкурсних пропозицій визначає по одному переможцю конкурсу в кожній номінації.

3.4. Засідання  комісії вважається повноважним  за умови участі в ньому не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос  голови  комісії  вважається вирішальним.

3.5. Підсумки конкурсів оформлюються протоколом serviced apartments moscow. Конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх вимогу протягом тижня після проведення конкурсів. Після цього терміну організатори конкурсів не несуть відповідальності за зберігання проектів. Проекти, що не відповідають вимогам, передбаченим пунктами 2.3, 2.4, або подані після 20.07.2015, не розглядаються.

4. Конкурси проводяться в 3 етапи:

I етап (з 01.05.2015 до 20.07.2015) – оголошення конкурсів та умов їх проведення в місцевих засобах масової інформації; прийом проектів учасників.

II етап (з 20.07.2015  до 27.07.2015) – робота комісії з проведення конкурсів на кращі ескізи малих архітектурних форм.

ІІІ етап (до 03.08.2015) –  оголошення переможців конкурсів  у місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та на порталі «Криворізький ресурсний центр».

 

Додаток  до Положення про конкурси  на кращі ескізи малих архітектурних форм

 

Комісії  з проведення  конкурсів на кращі  ескізи малих архітек-турних форм

 

Лист-заявка

на участь у конкурсах на кращі ескізи малих архітектурних форм

 

Я, __________________, є автором роботи           ( _ робіт), поданої (поданих) для участі в конкурсі  на кращі ескізи малих архітектурних форм (уточнити назву)_________________________________

___________________________________________________________________.

 Погоджуюся з усіма умовами конкурсу.

Даю згоду на обробку персональних даних:

- адреса проживання: ______________________________________________

- телефон/ факс: __________________________________________________

- адреса електронної пошти: _______________________________________ .

„___”___________ 20___ р.                    ___________               _______________

      (підпис)                                      (ПІБ)

Єдина Країна! Единая Страна!