Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Філософське осмислення європейського напряму розвитку суспільства

12 травня 2015 року в ДВНЗ «Криворізький національний університет» відбулася традиційна Міжвузівська науково-методична конференція, «Формування європейського дискурсу в процесі розвитку соціально-політичних і правових інтеркомунікацій українського суспільства». В контексті останніх подій в Україні тема конференції є вкрай актуальною та принципово важливою для формування світоглядних позицій викладачів та студентів.

Організатором заходу виступив колектив кафедри  філософії  і соціальних наук нашого університету на чолі з  доктором філософських наук, професором Володимиром  Капіцею. У роботі конференції взяли участь 55 представників педагогічної спільноти – викладачі, доценти і професори ДВНЗ «Криворізький національний університет», Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Конференція працювала в трьох секціях: «Інтеркомунікативний дискурс за європейськими ціннісними детермінантами соціально-політичних практик громадянського суспільства», «Розвиток інтеркомунікативного  правового дискурсу в процесі ідентифікації національної і європейської нормативно-ціннісних систем» та «Соціальна робота з підтримки молодих фахівців у професійному ствердженні». Секції працювали у форматі наукових студій  в умовах дискусії, вільного відкритого обміну думками, обговорення тез того чи іншого учасника.  

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів, в якому розміщено тези доповідей її учасників.

Доцент кафедри філософії і соціальних наук О.І. Орлова

Єдина Країна! Единая Страна!