Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Підготовка наукових кадрів

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Атестація

проміжна – (з 12 березня по 10 квітня) – для аспірантів, докторантів, здобувачів

річна – (01.09- 25.09) для аспірантів І та ІІ року навчання

             (з 01 жовтня до 25 жовтня) – для аспірантів ІІІ та ІV року навчання, докторантів, здобувачів

Бланки  атестаційних листків:

для аспірантів І та ІІ року навчання (денна/заочна форма навчання (завантажити)

для аспірантів ІІІ та ІV року навчання (з відривом/без відриву від виробництва) (завантажити)

для здобувачів (завантажити)

P.S.

1) друк атестаційних листів двосторонній

2) За 3÷4 доби до засідання принести до аспірантури чернетки пакету документів.

3) На засідання кафедри йти з готовим пакетом документів (щоб там тільки підписати, а потім зробити копію).

4) У аспірантуру та докторантуру  надати готові матеріали атестації до 15 квітня 2018 р.

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ, ДОКТОРАНТУРИ  ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД  З ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ   (2017 р.)

  Розклад екзаменів та заліків аспірантів

Розклад екзаменів і заліків для аспірантів першого та другого року навчання ДВНЗ "Криворізький національний універитет", семестр весняний 2017-2018 навчальний рік (цикл професійної підготовки)  (завантажити)

Розклад екзаменів для аспірантів першого року навчання, семестр весняний 2017-2018 навчальний рік (цикл загальної підготовки)  (завантажити)

 

Контакти:

Поштова адреса:  вул. Пушкіна, 44, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Електронна адреса для листування: aspirodoc@gmail.com

Телефон: (056) 409 61 30

Єдина Країна! Единая Страна!