Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 2018 р.

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін

 

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

 

Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ – 2018»

ЗАПРОШЕННЯ

Кривий Ріг

25 квітня 2018 р.

Працюють секції:

 1. Дослідження робочих процесів сучасних технічних та електромеханічних систем.
 2. Надійність та довговічність технічних та електромеханічних систем.
 3. Проектування та дослідження енергоефективних систем та їх елементів.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Тези доповіді подають у вигляді файлу (на CD-R або DVD-R) дві – три сторінки тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word.
 2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.
 3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,0.
 4. Перший рядок – індекс УДК, розмір шрифту - 14 заголовними літерам.
 5. Через 5-6пт вказуються ініціали та прізвище автора(ів), курс, назва спеціальності, прізвище керівника, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.
 6. Через 5-6пт – назва доповіді – ПРОПИСНИМИ літерами вирівнювання зліва.
 7. Через 5-6пт – текст тез з відступом 1,0 см.
 8. За необхідності друкуються висновки та напрямки подальших досліджень, список використаних джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 20 квітня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету:

-       заявку на участь (вказати секцію);

-       тези доповіді (чітко роздруковані з дотриманням вимог оформлення, підписом автора);

-       електронний варіант тез (на CD-R, DVD-R, або на e-mail oleynic.sveta@gmail.com).

Єдина Країна! Единая Страна!