Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Сертифікати про акредитацію напрямів на ступень "бакалавр"

Сертифікати про акредитацію спеціальностей на ступень "бакалавр"

6.010104

   Професійна освіта (за профілем)

6.030502

   Економічна кібернетика

6.030504

   Економіка підприємства

6.030508

   Фінанси і кредит

6.030509

   Облік і аудит

6.030601

   Менеджмент

6.040103

   Геологія

6.040106

   Екологія, охорона навколишнього

   середовища та збалансоване природокористування

6.050102

   Комп’ютерна інженерія

6.050103

   Програмна інженерія

6.050201

   Системна інженерія

6.050301

   Гірництво

6.050303

   Переробка корисних копалин

6.050401

      Металургія

6.050402

   Ливарне виробництво

6.050502

  Інженерна механіка

6.050503

      Машинобудування

6.050601

     Теплоенергетика

6.050701

   Електротехніка та електротехнології

6.050702

      Електромеханіка

6.060101

     Будівництво

6.070101 

  Транспортні технології 

6.070106

      Автомобільний транспорт

6.080101

  Геодезія, картографія та землеустрій

Єдина Країна! Единая Страна!