Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Підготовка до вступу за ступенем «магістр»

Графік проведення додаткових вступних випробувань

до ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет»,  конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:                                  

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

26 – 31 липня 2017 року

26 – 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

2 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

2 серпня 2017 року

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

о 17 годині

4 серпня 2017 року

о 17 годині

4 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2017року

не пізніше 15 вересня 2017року

  Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи (тільки у паперовій формі):

- заяву на ім'я ректора про вступ, де вказує рік закінчення, назву навчального закладу та факультет; отриманий рівень (ступінь) освіти; напрям підготовки (спеціальність, спеціалізацію); обрану форму навчання (денну та/або заочну); обрану спеціальність (спеціалізацію); обраний  ступінь магістра.

- документ державного зразка про раніше отриману освіту з додатком до нього (оригінал або завірені ксерокопії).

- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4см;

- інші документи або їх копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше терміну для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.   

 ПРОГРАМИ   ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЗА СТУПЕНЕМ МАГІСТР

  015

   Професійна освіта (комп'ютерні технології)  

   

051

  Економіка

 Основи економіки (програма співбесіди)

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Основи економіки (програма співбесіди)                        

071

  Облік і оподаткування

 Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди) 

071

  Облік і оподаткування    

 Спеціалізація: Податковий менеджмент

 Основи бухгалтерського обліку  (програма співбесіди)

072

  Фінанси, банківська справа та страхування

   Основи фінансів (програма співбесіди)

073

   Менеджмент

   Спеціалізація Менеджмент організацій і    бізнес-адміністрування

  Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

 Менеджмент

  Спеціалізація Економічна безпека та ризик-менеджмент

  Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

 Менеджмент

 Спеціалізація Менеджмент електронного бізнесу та ІТ-маркетинг

  Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

  Менеджмент

 Спеціалізація: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

                        281

 Публічне управління та адміністрування

 Основи Конституції та місцевого самоврядування (програма співбесіди)

                       101

 Екологія

 Основи екології (програма співбесіди)

                       103

 Науки про Землю (Геологія)

 Основи геології (програма співбесіди)

                       121

 Інженерія програмного забезпечення 

                       122

  Комп'ютерні науки

 Спеціалізація: Управління проектами

123

  Комп'ютерна інженерія

                        131

  Прикладна механіка

 Спеціалізація: Технології машинобудування 

                       133

 Галузеве машинобудування

 Спеціалізація: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

 Основи машинобудування (програма співбесіди)

                       136

  Металургія

  Спеціалізація: Обробка металів тиском 

 Основи металургії (програма співбесіди)

                       136

  Металургія

  Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та      кольорових металів і сплавів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                       136

  Металургія

  Спеціалізація: Металургія чорних металів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка  

 Спеціалазація: Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод 

 Основи теорії електроприводу (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Спеціалізація: Електричний транспорт 

 Основи теорії електроприводу (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка

  Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

 Основи електромеханіки (програма співбесіди)

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка

 Спеціалізація: Системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів

                     144

  Теплоенергетика  

  Основи теплоенергетики (програма співбесіди)

151

   Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

   Основи автоматизації (програма співбесіди)

                     184

   Гірництво

  Спеціалізація: Відкриті гірничі роботи 

  Основи гірництва (програма співбесіди)

184

  Гірництво

 Спеціалізація: Підземна розробка родовищ корисних  копалин 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво

 Спеціалізація: Охорона праці в гірничому виробництві 

  Основи охорони праці (програма співбесіди)

184

  Гірництво

  Спеціалізація: Шахтне і підземне  будівництво 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

  Гірництво

  Спеціалізація: Маркшейдерська справа 

  Основи гірництва (програма співбесіди)

184

   Гірництво

 Спеціалізація: Збагачення корисних  копалин 

 Основи збагачення корисних копалин (програма співбесіди)

192

  Будівництво та цивільна інженерія  

 Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво

192

 Будівництво та цивільна інженерія

 Спеціалізація:  Міське будівництво та господарство

192

 Будівництво та цивільна інженерія

  Спеціалізація:Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

 192

 Будівництво та цивільна інженерія  

Спеціалізація: Теплогазопостачання і вентиляція

192

  Будівництво та цивільна інженерія

 Спеціалізація: Водопостачання та водовідведення

193

  Геодезія та землеустрій  

 Основи геодезії (програма співбесіди)

274

 Автомобільний транспорт 

  Основи автомобільного транспорту (програма співбесіди)

 

                                                   ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Єдина Країна! Единая Страна!