Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет» у 2018 році 

 Додаток 1. Перелік освітніх ступенів  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни

 Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним  терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеню бакалавра.

 Додаток 3. 1.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для  здобуття освітнього ступеню магістра на денну форму навчання

Додаток 3.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра на заочну форму навчання

Додаток 4. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі  у конкурсі може бути змінена вага балу за успішне закінчення  підготовчих курсів до ДВНЗ «Криворізький національний університет» для вступу до університету

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

   Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
  Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

 Додаток 8 АЛГОРИТМ АДРЕСНОГО РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2018 РОЦІ

 Додаток 9 Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ "Криворізький національний університет" на 2018-2019 навчальний рік

 

Єдина Країна! Единая Страна!